• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  26 ม.ค. 64 875
  พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (พันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร ไม่มีการออกใบพันธบัตรตลอดอายุพันธบัตร) ซื้อง่าย ขายง่าย รับเงินทันที* บนวอลเล็ต สบม. ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  รายละเอียดพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  รุ่นอายุ : 5 ปี (SBST262A)
  วงเงินจำหน่าย : ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
  • ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.50 ต่อปี
  • ปีที่ 3 - 4 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี
  • ปีที่ 5 อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00 ต่อปี
   (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย ร้อยละ 2.00 ต่อปี)
  ระยะเวลาการจำหน่าย : 1 กุมภาพันธ์ - 19 กุมภาพันธ์ 2564
  วงเงินซื้อขั้นต่ำ - ขั้นสูงต่อราย : 100 - 5,000,000 บาท (ซื้อเพิ่มครั้งละ 100 บาท และไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)
  ผู้มีสิทธิ์ซื้อ : บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (ผู้ที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ จะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองก่อนการซื้อพันธบัตร ณ สาขา ธ. กรุงไทย)
  การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ได้แก่ วันที่ 1 สิงหาคม และ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  วันครบอายุไถ่ถอน : 1 กุมภาพันธ์ 2569
  การทำธุรกรรม หลังการซื้อพันธบัตร : วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป โดยดำเนินการผ่านวอลเล็ต สบม.
  ช่องทางการจำหน่าย : วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
  คำเตือน: ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ