• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ประกันชีวิตเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประกันกลุ่ม) คุ้มครอง 100 เท่า*

  26 พ.ย. 63 369
  ประกันชีวิตเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประกันกลุ่ม) คุ้มครอง 100 เท่า*
  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นลูกค้าธนาคารออมสินเท่านั้น...ประกันชีวิตเพื่อสังคม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประกันกลุ่ม) ทุนประกันคุ้มครอง 100 เท่าของจำนวนเบี้ยที่ได้รับชำระ
  จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณีตลอด 24 ชั่วโมง, ทุกสถานที่ทั่วโลก
  • ไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย
  ลักษณะแบบประกัน : เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตกลุ่ม แบบชั่วระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก และคุ้มครองทุกกรณี เหมาะกับผู้ที่มีรายได้น้อย
  ระยะเวลาเอาประกันภัย : 1 ปี 
  ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครั้งเดียว (โดยต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)
  ความคุ้มครองหลัก : การเสียชีวิตทุกกรณี 
  อัตราเบี้ยประกันภัย และจำนวนเงินเอาประกันภัย
  คุณสมบัติของผู้ขอเอาประกันภัย
  • อายุ 18 - 65 ปี
  • เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน
  ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
  • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง (เฉพาะปีแรกที่สมัครทำประกันภัย)
  • กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตาย (กระทำอัตวินิบาตกรรม) ภายใน 1 ปี บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระมาแล้วของปีกรมธรรม์นั้น
  • กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้รับชำระมาแล้วของปีกรมธรรม์นั้น
  เงื่อนไขอื่น
  • ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกัน
  • เริ่มมีผลคุ้มครองนับแต่วันที่ได้ชำระเบี้ยประกันภัย
  • ผู้เอาประกันภัย 1 ราย สามารถทำประกันได้เพียง 1 กรมธรรม์
  • การต่ออายุกรมธรรม์ปีถัดไป หากผู้เอาประกันภัยเปลี่ยนแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาจะนับระยะเวลารอคอยการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 180 วัน เฉพาะส่วนของความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่หากเปลี่ยนแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองที่น้อยกว่าจะไม่นับระยะเวลารอคอยใดๆ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115 หรือ www.gsb.or.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ