• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ออมสะดวก รับดอกเบี้ยโบนัสสบาย เริ่มง่ายๆ กับยูโอบีสแตช รับดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 1.20% ต่อปี

  24 พ.ย. 63 331
  ออมสะดวก รับดอกเบี้ยโบนัสสบาย เริ่มง่ายๆ กับยูโอบีสแตช รับดอกเบี้ยรายเดือนสูงสุด 1.20% ต่อปี
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีสแตช (UOB STASH) ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงินกับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก พิเศษ! ออมวันนี้...รับกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,550 บาท* เมื่อเปิดบัญชีขั้นต่ำ 600,000 บาท และมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนไม่น้อยกว่า 600,000 บาท ติดต่อกัน 4 เดือนปฏิทิน
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 63
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ยอดเงินฝากเฉลี่ย (บาท)   อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)   
  ปกติ โบนัส*  รวม  เฉลี่ย** 
  0 - 50,000 บาท 0.25% - 0.25% 0.25%
  ส่วนที่เกิน 50,000 - 500,000 บาท 0.25% 2 เท่าของดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป***
  = 0.50%
  0.75% 0.25% - 0.70%
  ส่วนที่เกิน 500,000 - 5,000,000 บาท 0.25% 4 เท่าของดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป***
  = 1.00%
  1.25% 0.70% - 1.20%
  ส่วนที่เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป 0.25% - 0.25% 1.20% - 0.25%
  *ดอกเบี้ยโบนัส ธนาคารจ่ายเฉพาะยอดเงินฝากเฉลี่ยส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาทเท่านั้น
  **ดอกเบี้ยเฉลี่ย คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก
  ***อัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ปัจจุบัน เท่ากับ 0.25% ต่อปี (ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ 1 ก.ค. 2563) ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
  1. สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชียูโอบีสแตชมาก่อนเท่านั้น
  2. เปิดบัญชียูโอบีสแตช ขั้นต่ำ 600,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63 และมียอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนตามระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับกระเป๋าเดินทาง Caggioni  ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,550 บาท
  3. ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนไม่น้อยกว่า 600,000 บาท ติดต่อกัน 4 เดือนปฏิทิน โดยเริ่มนับเดือนที่เปิดบัญชีเป็นเดือนแรก
  4. กระเป๋ามีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้า 800 ท่านแรก (รวมทุกสาขา) ที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด
  5. มูลค่ากระเป๋า 5,550 บาท เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 0.925% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 600,000 บาท ตลอดระยะเวลาฝาก 1 ปี
  6. ธนาคารจะส่ง SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารภายใน 45 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ 4 เพื่อรับกระเป๋าเดินทาง ณ สาขาที่เปิดบัญชี
  7. จำกัดกระเป๋า 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน โดยไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ บัญชียูโอบีสแตช https://www.uob.co.th/personal/deposits/saving/stash.page 
  หมายเหตุ : 
  • รับดอกเบี้ยโบนัส เมื่อยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่แล้ว
  • กรณีที่ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันน้อยกว่ายอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่แล้ว ลูกค้าจะได้รับเพียงอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากทั้งจำนวนของเดือนปัจจุบัน
  • เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าจะต้องเปิดใช้บริการ UOB Personal Internet Banking / UOB Mighty เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี
  • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ