• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ออมสิน จัดกิจกรรมในวันออมแห่งชาติ 2563 ออกแคมเปญจูงใจเด็กออมต่อเนื่อง รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ

  30 ต.ค. 63 765
  ออมสิน จัดกิจกรรมในวันออมแห่งชาติ 2563 ออกแคมเปญจูงใจเด็กออมต่อเนื่อง รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ
  ธนาคารออมสินจัดงานวันออมแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ออกแคมเปญเงินฝากเน้นออมต่อเนื่องสำหรับเด็ก รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ ทั้งดอกเบี้ย เงินขวัญถุง และลุ้นรับรางวัลมูลค่า 10,000 บาท เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก Youth Savings ตั้งแต่ 100 บาท และฝากต่อเนื่องตั้งแต่ 50 บาททุกเดือน จนถึง 31 สิงหาคม 2564 ด้านของที่ระลึก จัดทำ "กระปุกออมสิน 107 ปี ธนาคารออมสิน" มอบผู้ฝากเงินด้วยตัวเอง 500 บาทขึ้นไป ที่ธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วประเทศ
  ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปีถือเป็นวันออมแห่งชาติ ธนาคารออมสินในฐานะที่เป็นสถาบันเพื่อการออม ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการออมมาอย่างต่อเนื่องทุกปี อาทิ วันเด็กแห่งชาติ วันสถาปนาธนาคารออมสิน และวันออมแห่งชาติ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมในวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา
  สำหรับปี 2563 นี้ธนาคารฯ ได้จัดกิจกรรม "เด็กดี มีวินัย ได้ลุ้นโชค" สำหรับผู้ที่มีอายุ 7-15 ปี เปิด บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Youth Savings ขั้นต่ำ 100 บาท โดยฝากในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละ 50 บาทขึ้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 จะได้รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ คือ
  • ต่อที่ 1 รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.25% ต่อปี โดยต้องมียอดเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
  • ต่อที่ 2 ได้รับเงินขวัญถุง 100 บาท และ
  • ต่อที่ 3 ลุ้นรับของรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 108 รางวัล รวมมูลค่า 1,080,000 บาท
  หรือถ้าฝากระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และฝากเงินต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละ 50 บาทขึ้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 0.50% ต่อปี และได้รับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ด้วยเช่นกัน โดยธนาคารฯ กำหนดจับรางวัลในวันที่ 30 กันยายน 2564
  นอกจากนี้ ยังได้เปิดโครงการแข่งกันออมกับออมสิน เริ่มตั้งแต่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2564 เป็นกิจกรรมกระตุ้นการออมต่อเนื่องในกลุ่มสถานศึกษา นักเรียน/นักศึกษา ที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ให้มีความตื่นตัวกับการออมและมีส่วนร่วมกันวางแผนการออมอย่างสม่ำเสมอ โดยธนาคารฯ จัดการประกวด 2 รางวัล
  • "รางวัลยอดนักออม" สำหรับนักเรียนที่มีวินัยการออมดีเด่น พิจารณาจากความถี่ในการฝากเงิน-ถอนเงิน พร้อมด้วยส่งผลงานคลิปส่งเสริมการออมสำหรับเยาวชน โดยมีรางวัลทุนการศึกษา โล่ และ เกียรติบัตร จำนวน 100 รางวัล เงินรางวัลรวม 800,000 บาท
  • "รางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออม" สำหรับสถานศึกษาที่ส่งเสริมการออม พิจารณาจากจำนวนรายการเคลื่อนไหวในการฝากเงิน-ถอนเงิน สะสมตลอดช่วงโครงการ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมอย่างสม่ำเสมอ ธนาคารฯ ให้รางวัลทุนการศึกษา โล่ และ เกียรติบัตร จำนวน 100 รางวัล เงินรางวัลรวม 1,480,000 บาท
  และธนาคารฯ ยังได้จัดทำของที่ระลึกชิ้นพิเศษ "กระปุกออมสิน 107 ปี ธนาคารออมสิน" คู่กับกิจกรรมวันออมเหมือนเช่นทุกปี มอบให้ผู้ฝากเงินด้วยตัวเองหรือเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 ราย ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เท่านั้น ณ ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ
  เงื่อนไขการฝากเงิน : กรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ ให้เป็นไปตามยอดเงินขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน และการรับฝากเงินต่างสาขา ทั้งนี้ ไม่แจกของขวัญสำหรับการรับฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
  เงื่อนไขการแจกกระปุก :
  • เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องนำสมุดฝากเงินมาฝากด้วยตนเอง หรือเจ้าของทะเบียนสลากออมสินต้องมาฝากด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสิน ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563
  • กรณีบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้มาฝากเงินจะเป็นผู้ฝากหรือผู้เยาว์ก็ได้
  • แจก "กระปุกออมสิน 107 ปี ธนาคารออมสิน" จำนวน 1 ชิ้น ต่อ 1 รายเท่านั้น ไม่ว่าผู้ฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี และ/หรือ 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115 หรือ www.gsb.or.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ