• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากประจำปลอดภาษี ธ.ไทยเครดิต รับดอกเบี้ยเต็มๆ สูงสุด 2.50% ต่อปี*

  7 ต.ค. 63 1,095
  เงินฝากประจำปลอดภาษี ธ.ไทยเครดิต รับดอกเบี้ยเต็มๆ สูงสุด 2.50% ต่อปี*
  เงินฝากประจำปลอดภาษี จาก ธ.ไทยเครดิต ให้คุณรับดอกเบี้ยเต็มเต็ม สูงสุด 2.50% ต่อปี 
  บัญชีปลอดภาษี เป็นบัญชีเงินฝากที่กระตุ้นและส่งเสริมวินัยในการออมให้กับลูกค้ารายย่อยให้มีเงินก้อนง่ายๆ เพียงฝากเงินด้วยยอดที่เท่าๆ กันทุกเดือน ตามระยะเวลาการฝากที่เลือก 24 เดือน หรือ 36 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยเต็มๆ เมื่อฝากครบระยะเวลาการฝาก ไม่เสียภาษี
  Tax Free 24 เดือน จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชี ครั้งแรก และ ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
  Tax Free 36 เดือน จำนวนเงินฝากตั้งแต่ 1,000 - 16,500 บาท โดยทำการฝากรายเดือนๆ ละเท่าๆ กัน ด้วยจำนวนเท่ากันกับการเปิดบัญชี ครั้งแรก และ ยอดเงินฝากรวมเมื่อถึงกำหนดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
  สิทธิประโยชน์ และจุดเด่น
  • ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
  • รับดอกเบี้ยสูงในอัตราคงที่ (Fixed rate) ตลอดระยะเวลาการฝาก 24 เดือน หรือ 36 เดือน
  • สามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือนขั้นต่ำเพียงเดือนละ 1,000 บาท
  • ฝากสะดวกพร้อมฟรีค่าธรรมเนียม สำหรับยอดฝากเดือนละ 5,000 บาท ด้วยบัตรเงินฝากเงินทันใจที่ไปรษณีย์ไทยกว่า 1,400 แห่ง
  • สามารถสมัครบริการแจ้งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีผ่านทางอีเมลฟรีค่าธรรมเนียม
  เงื่อนไขบริการ
  1. สำหรับบุคคลธรรมดา และสามารถเปิดบัญชีปลอดภาษีได้เพียง 1 บัญชี ต่อ 1 ท่าน
  2. อัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาฝากและธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่เลือกฝาก
  3. ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ย เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากนั้นๆ
  4. การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากไม่เกิน 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  5. การปิดบัญชีที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร ตามระยะเวลาที่ฝากไว้ จริง และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  6. กรณีมีการขาดฝากไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ 36 งวด (ตามระยะเวลาที่เลือกฝาก) ไม่ถือว่าลูกค้าทำผิดเงื่อนไข ธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี และได้รับการยกเว้นภาษี
  7. กรณีมีการขาดฝากเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำฝากต่อจนครบ 24 งวด หรือ 36 งวด (ตามระยะเวลาที่เลือกฝาก) โดยลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-ปลอดภาษี และ หักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  8. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากปลอดภาษี เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-697-5454 หรือ www.tcrbank.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ