• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ยุคนี้ต้องออม...เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี

  1 ก.ค. 63 1,619
  ยุคนี้ต้องออม...เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี
  ยุคนี้ต้องออม...บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ Kbank x BLACKPINK เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน จากธนาคารกสิกรไทย พิเศษ!! รับฟรี กระเป๋าพร้อมสายคล้องมือ KBank x BLACKPINK เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ตั้งแต่ 2,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
  อัตราดอกเบี้ย : 
  • วงเงินฝากต่อเดือน 500 - 9,999.99 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี
  • วงเงินฝากต่อเดือน 10,000 - 25,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี

  เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
  • ออมง่าย... ฝากขั้นต่ำ 500 - 25,000 บาท ต่อเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี
  • ฝากสะดวก... นำฝากด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่ผูกไว้กับบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK เดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้
   - กรณีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน เพียงพอ สำหรับการหักเงิน ธนาคารจะหักเงินทุกวันที่ 5 ของเดือน
   กรณีเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ไม่เพียงพอ ธนาคารจะหักเงินครั้งต่อไปในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือน (ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดทำการธนาคาร)
  • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา
  • รับ set สมุดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ พร้อมซองใส KBank x BLACKPINK
  เงื่อนไขอื่นๆ
  1. กรณีถอนก่อนกำหนด
   - ฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
   - ฝากมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนแต่ไม่ครบ 24 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15%
  2. กรณีขาดฝาก / ฝากไม่ตรงเดือน / ฝากไม่ครบจำนวน
   - ขาดฝาก 1 - 2 ครั้ง จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากทวีทรัพย์ ตามอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่เริ่มฝาก และได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย
   - ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันที่เปิดบัญชี พร้อมหักภาษีดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย 15% และธนาคารไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลืออีกต่อไป ลูกค้าต้องปิดบัญชีเท่านั้น
  3. การยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นไปตามข้อกำหนดกรมสรรพากร
   - ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยนั้น
   - ขาดการนำฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
   - มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทฝากทุกเดือน ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมทุกธนาคาร)
  4. *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ยกเลิก ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ