• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ออมสะดวก รับดอกเบี้ยโบนัสสบาย เริ่มง่ายๆ กับยูโอบีสแตช พิเศษ! ออมวันนี้...รับโบนัส 2 ต่อ

  17 ม.ค. 63 1,590
  ออมสะดวก รับดอกเบี้ยโบนัสสบาย เริ่มง่ายๆ กับยูโอบีสแตช พิเศษ! ออมวันนี้...รับโบนัส 2 ต่อ ไม่มีสมุดคู่ฝาก
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบีสแตช (UOB STASH) ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงินกับบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก พิเศษ! ออมวันนี้...รับโบนัส 2 ต่อ 
  ออมต่อที่ 1 : รับเพิ่มดอกเบี้ยโบนัส รวมดอกเบี้ยสูงสุด 1.35% ต่อปี ยิ่งฝากมาก ดอกเบี้ยโบนัสยิ่งสูง รับดอกเบี้ยทันใจรายเดือน
  ออมต่อที่ 2 : รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท และมียอดเงินฝากเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกเดือน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 เดือน
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 28 ก.พ. 63
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
  ยอดเงินฝากเฉลี่ย (บาท)   อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)   
  ปกติ โบนัส*  รวม  เฉลี่ย** 
  0 - 50,000 บาท 0.25%  - 0.25%   0.25%
  ส่วนที่เกิน 50,000 - 1,000,000 บาท 0.25%  0.75%  1.00%   0.25% - 0.96%
  ส่วนที่เกิน 1,000,000 - 3,000,000 บาท  0.25% 1.30%   1.55% 0.96% - 1.35% 
   ส่วนที่เกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป  0.25%  - 0.25%  1.35% - 0.25% 
  *ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยโบนัสเฉพาะยอดเงินฝากเฉลี่ยส่วนที่เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาทเท่านั้น
  **ดอกเบี้ยเฉลี่ย คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าจะได้รับ ซึ่งขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
  1. ลูกค้าต้องเปิดบัญชีภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
  2. ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนต้องมากกว่าเดือนก่อนหน้าติดต่อกัน 3 เดือน โดยเริ่มนับถัดจากเดือนที่เปิดบัญชี (และยอดเงินฝากเฉลี่ยแต่ละเดือนไม่น้อยกว่า 50,000 บาท)
  3. ธนาคารจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ให้ลูกค้าทาง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารภายใน 15 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ 4
  หมายเหตุ : 
  • มูลค่าคูปอง กรณีเปิดบัญชี 50,000 บาท และฝากเงินไว้เป็นเวลา 1 ปี เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 1% ต่อปี
  • รับดอกเบี้ยโบนัส เมื่อยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันมากกว่าหรือเท่ากับยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่แล้ว
  • กรณีที่ยอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนปัจจุบันน้อยกว่ายอดเงินฝากเฉลี่ยของเดือนที่แล้ว ลูกค้าจะได้รับเพียงอัตราดอกเบี้ยปกติ 0.25% (ต่อปี) สำหรับยอดเงินฝากทั้งจำนวนของเดือนปัจจุบัน
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ