• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ซื้อประกันเดินทาง Simple Sure ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App คุ้มครอง ครอบคลุม ครบ จาก ธ.กรุงศรีฯ

  11 ก.พ. 64 3,449
  ซื้อประกันเดินทาง Simple Sure ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App คุ้มครอง ครอบคลุม ครบ จาก ธ.กรุงศรีฯ
  อยากเดินทาง เตรียมทุกอย่างแล้ว แต่อย่าลืมสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณได้เที่ยวง่าย สบายใจครบ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเดินทาง...แค่ซื้อ ประกันเดินทาง Simple Sure ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App คุ้มครอง ครอบคลุม ครบ
  • ก่อนเดินทาง...ไม่ต้องกลัวบริษัททัวร์โกง
  • ระหว่างเดินทาง...ไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ได้เตรียมมาเผื่อ และการสื่อสารที่ไม่เข้าใจ
  • หลังเดินทาง...ไม่ต้องห่วง ชดเชยให้เมื่อทรัพย์สินในบ้านสูญเสีย/เสียหายระหว่างทริป
  ซื้อกรุงศรีประกันเดินทาง Simple Sure ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App เที่ยวง่าย สบายใจครบ! ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเดินทาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  เงื่อนไขความคุ้มครอง
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
  • ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 75 ปี
  • กรณีผู้เอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 14 ปี จะได้รับความคุ้มครองสูงสุดในทุกแผนประกันภัย ดังนี้
   - ความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 1,000,000 บาท
   - ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ จำนวน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ ความคุ้มครองกรณีอื่นจะขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก
  • แผนประกันภัยรายปี: เดินทางสูงสุด 90 วัน ต่อครั้ง และไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปี
  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องเดินทางจากประเทศไทยเท่านั้น
  • ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ พิการ บกพร่อง ทุพพลภาพ และไม่ได้เดินทางไปเพื่อรับการรักษาพยาบาลใดๆ
  • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไปหรือการเดินทางภายในประเทศ อัฟกานิสถาน คิวบา อิรัก อิสราเอล เลบานอน นิการากัว เกาหลีเหนือ ปาเลสไตน์ และซีเรีย
  • บริษัทผู้รับประกันให้ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ เมื่อผู้เอาประกันภัยทำรายการชำระเงินสำเร็จแล้ว
  • ข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์นี้ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองที่ผู้ขอเอาประกันภัยซื้อพร้อมข้อกำหนดเงื่อนไขและผลประโยชน์จะเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันภัยเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันภัยและรับชำระค่าเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไข ความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2119-3055
  • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันภัยเรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขของความคุ้มครองของแบบประกันภัยก่อนตัดสินใจสมัครทำประกันภัย
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ