• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • จะเที่ยวเอเชียใกล้ๆ หรือไปไกลถึงยุโรปก็เที่ยวได้ทุก Lifestyle กับประกันเดินทางต่างประเทศจากเมืองไทยประกันภัย

  3 ก.พ. 63 1,294
  จะเที่ยวใกล้ๆ หรือไปไกลก็เที่ยวได้ทุก Lifestyle กับประกันเดินทางต่างประเทศจากเมืองไทยประกันภัย


  จะเที่ยวเอเชียใกล้ๆ หรือไปไกลถึงยุโรปก็เที่ยวได้ทุก Lifestyle กับประกันเดินทางต่างประเทศ เมืองไทย Happy Trip แผนรายเดี่ยว จากเมืองไทยประกันภัย สามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมรับโปรโมชั่น 2 ต่อ 
  ต่อที่ 1 เบี้ยประกันภัยรวมทุก 500 บาท/กรมธรรม์ รับ Starbuck e-Coupon มูลค่า 100 บาท 
  ต่อที่ 2 กรณีซื้อประกันภัยแบบรายปีรับเพิ่ม! บัตรเงินสด King Power
  เงื่อนไขโปรโมชั่น
  1. รายการสนับสนุนที่ได้รับถือเป็นสิทธิ์เฉพาะของลูกค้าที่ซื้อประกันเดินทางต่างประเทศแผน Happy Trip / Happy Mile Travel ผ่านทุกช่องทางการขาย
  2. กรมธรรม์ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องออกกรมธรรม์วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และชำระเงินแล้วเท่านั้น
  3. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือที่อยู่ของผู้ถือกรมธรรม์รายแรกที่ระบุในข้อมูลการซื้อ ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจัดส่งภายใน 30 วัน หลังทำรายการ สงวนสิทธิ์ในการติดตามของรางวัลภายใน 60 วัน หลังจัดส่งเท่านั้น
  4. กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับตามที่ระบุไว้ใน Starbucks e-Coupon
  5. หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรมธรรม์ที่อาจจะส่งผลถึงโปรโมชั่นแจก Starbucks e-Coupon บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่ง SMS ตามความเหมาะสม
  6. การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบจก. กำลังใจ โบรคเกอร์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  8. บมจ.เมืองไทยประกันภัย เป็นเพียงผู้พิจารณารับประกันภัยตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  9. เงื่อนไขเพิ่มเติมเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1484

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ