• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีออมทรัพย์ Ultra Savings เล่มเดียว ให้คุณก้าวหน้าได้ทุกวัน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี

  6 ธ.ค. 62 4,091
  บัญชีออมทรัพย์ Ultra Savings เล่มเดียว ให้คุณก้าวหน้าได้ทุกวัน พร้อมรับดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Ultra Savings ฝากแบบออมทรัพย์ รับแบบประจำ บัญชีเงินฝากเล่มเดียวที่ให้คุณก้าวหน้าได้ทุกวัน
  • ก้าวหน้าเร็วกว่า ด้วยดอกเบี้ยสูงสุด 1.60% ต่อปี
  • ก้าวหน้าทุกวัน เพราะคิดดอกเบี้ยทุกวัน
  • ก้าวหน้าทุกเดือน เพราะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
  • ก้าวหน้าง่ายๆ ฝากได้ตั้งแต่ 20,000 แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท
  อัตราดอกเบี้ย
   วงเงินฝาก  ดอกเบี้ย (ต่อปี)
  น้อยกว่า 2 หมื่นบาท 1.00% 
  ตั้งแต่ 2 หมื่นบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท   1.60%
  ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป  0.80% 
  เงื่อนไขและรายละเอียดผลิตภัณฑ์
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  2. ลูกค้า 1 ราย เปิดบัญชีได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น (ทุกสาขารวมกัน)
  3. สามารถถอนได้ 2 ครั้งต่อเดือน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการถอนเงิน ครั้งถัดไปในเดือนนั้น จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 50 บาท ซึ่งจำนวนครั้งในการถอน จะนับผ่านทุกช่องทางที่ทำธุรกรรม โดยธนาคารจะหักจากบัญชีของผู้ฝากทุกวันสุดท้ายของเดือน
  4. ยอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 บาท (กรณีลูกค้าต้องการถอนเงินให้ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่าที่ธนาคารฯ กำหนด จะต้องติดต่อสาขาเจ้าของบัญชีเพื่อปิดบัญชี)
  5. ธนาคารฯ คำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน และสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่ 10 ของเดือน
  6. การคำนวณภาษีดอกเบี้ยรับ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
  7. อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคารฯ
  8. เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 - 5 ธันวาคม 2562
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ