• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ จากธนาคารกรุงศรี ได้เยอะ... ทุกเดือน

  11 มิ.ย. 62 2,377
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์มีแต่ได้ จากธนาคารกรุงศรี ได้เยอะ... ทุกเดือน
  เงินฝากดอกเบี้ยสูง - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มีแต่ได้ ให้ดอกเบี้ยสูง... ทุกเดือน
  • เริ่มฝากง่ายๆ เพียง 500 บาท
  • ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป 
  • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
  • คล่องตัว ฝาก ถอน เมื่อไหร่ก็ได้ดอกเบี้ยสูง
  อัตราดอกเบี้ย :
  ยอดเงินฝาก  อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
   ยอดเงินฝากน้อยกว่า หรือเท่ากับ 50 ล้านบาท  1.30%
   ยอดเงินฝากมากกว่า 50 ล้านบาท  0.60%
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2562 เป็นต้นไป 
  เงื่อนไข
  1. เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา (ไม่อนุญาตสำหรับการเปิดบัญชี "ร่วม" , บัญชี "เพื่อ" และ บัญชี "โดย")
  2. จำนวนเงินฝากในการเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
  3. อัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 50 ล้านบาท กรณียอดเงินฝากในส่วนที่มากกว่า 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.60% ต่อปี
  4. เบิกถอนเงินหรือโอนเงินผ่านทุกช่องทาง ตั้งแต่รายการที่ 3 เป็นต้นไป ภายในเดือนเดียวกันมีค่าธรรมเนียม ครั้งละ 50 บาท (หักเงินจากบัญชีผู้ฝากในวันถัดไป)
  5. การทำรายการเบิกถอนหมายถึง การถอนเงินหรือการโอนเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร การทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ และ รายการปิดบัญชี
  6. กรณีที่มีเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับการหักค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถถอนเงินได้
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและวิธีการให้บริการโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชี และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือ www.krungsri.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ