• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช เมื่อเปิดบัญชี TMB ALL FREE พร้อมบัตรเดบิต รับเงินคืน 500 บาท

  16 พ.ค. 62 2,943
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช เมื่อเปิดบัญชี TMB ALL FREE พร้อมบัตรเดบิต รับเงินคืน 500 บาท
  สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน และ ทรูมูฟ เอช TRAVEL SIM รับเงินคืน 500 บาท เมื่อเปิด บัญชีทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี (TMB All Free) พร้อมบัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 31 ก.ค. 62 ที่สาขา TMB ทั่วประเทศ
  ลงทะเบียนรับสิทธิ์กับ ทรูมูฟ เอช : กด *868*10029 ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก # แล้วกดโทรออก
  *ลูกค้าจะได้รับเงินคืน 500 บาท เข้าบัญชี TMB ALL FREE ภายใน 45 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ก.ค. 62 
  รายละเอียดโปรโมชั่น
  1. สำหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน และ ทรูมูฟ เอช TRAVEL SIM ที่เปิดบัญชี TMB ALL FREE พร้อมบัตรเดบิต ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 31 ก.ค. 62  ที่สาขา TMB ทั่วประเทศ ธนาคารฯ จะทำรายการคืนเงิน 500 บาท เข้าบัญชี TMB ALL FREE ของลูกค้า ภายใน 45 วัน นับจากวันเปิดบัญชี TMB ALL FREE และเปิดใช้งานบริการตามเงื่อนไขโปรโมชั่น
  2. ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนกับ ทรูมูฟ เอช ให้สำเร็จ และมีการเปิดบัญชีภายในเดือนเดียวกัน หากพบปัญหาการลงทะเบียนรับสิทธิ์ ติดต่อ True Call Center โทร.1242
  3. ลูกค้าจะต้องมีเลขบัตรประชาชนตรงกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน
  4. ลูกค้าปัจจุบันที่มีบัญชี TMB ALL FREE อยู่แล้ว ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการและจะไม่ได้รับสิทธิ์รับเงินคืน
  5. ลูกค้าจะต้องคงสถานะบัญชีให้เป็นบัญชีปกติ และไม่ยกเลิกการใช้งาน จนถึงวันที่ธนาคารทำรายการคืนเงินเข้าบัญชี หากมีการปิดบัญชี หรือยกเลิกการใช้บริการใดก่อน ถือว่าสละสิทธิ์การรับเงินคืนดังกล่าว
  6. ธนาคารสงวนสิทธิ์คืนเงินสูงสุด 500 บาท/ลูกค้า 1 ราย เท่านั้น ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
  7. ค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  8. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
  9. สงวนสิทธิ์โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้า ทรูมูฟ เอช แบบรายเดือน และ ทรูมูฟ เอช TRAVEL SIM เท่านั้น สำหรับลูกค้าข้าราชการทหาร, ลูกค้าธนบดีธนกิจ (TMB Wealth & Superior) หรือลูกค้าที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าบัญชี TMB ALL FREE จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
  10. โปรโมชั่นสำหรับเปิดบัญชีที่สาขา TMB และมีการชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท เท่านั้น
  11. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ของแคมเปญนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งาน ทรูมูฟ เอช ติดต่อ True Call Center 1242

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ