• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ใหม่ สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 20 บาท ออมง่ายขึ้น ลุ้นสนุกขึ้น!

  10 พ.ค. 62 5,041
  ใหม่ สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 20 บาท ออมง่ายขึ้น ลุ้นสนุกขึ้น!
  สลากออมสินดิจิทัล ทางเลือกใหม่ของการออม
  สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี หน่วยละ 20 บาท ได้ออมเงินแถมลุ้นรางวัลตลอดปี รางวัลที่หนึ่ง 2 ล้านบาท เริ่มงวดที่ 1 พร้อมกัน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
  อายุสลาก : 1 ปี มีสิทธิถูกรางวัล 12 ครั้ง
  ราคาต่อหน่วย : 20 บาท
  ดอกเบี้ยครบอายุ :
  • ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.05 บาท/หน่วย
  • ฝากครบ 6 เดือน แต่ไม่ครบ 1 ปี รับดอกเบี้ย 0.02 บาท/หน่วย
  • ฝากครบ 3 เดือน แต่ไม่ครบ 6 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  ช่องทางการจำหน่าย : ซื้อสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ผ่าน Mobile banking (MyMo)
  สลากครบอายุ : โอนเงินต้น และดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นคู่โอน
  การรับเงินรางวัล : โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล
  การออกรางวัล : ทุกวันที่ 16 ของเดือน หยุดจำหน่ายทุกวันที่ 16 ของเดือน*
  วงเงินการฝากสลาก : วงเงินรับฝากสูงสุดครั้งละไม่เกิน 2,000,000 บาท
  เงินรางวัล : 
  • รางวัลที่ 1 หมุน 1 ครั้ง ครั้งละ 2,000,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 หมุน 1 ครั้ง ครั้งละ 100,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 หมุน 5 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาท
  • รางวัลที่ 4 หมุน 10 ครั้ง ครั้งละ 1,000 บาท
  • รางวัลที่ 5 หมุน 15 ครั้ง ครั้งละ 500 บาท
  • เลขท้าย 4 ตัว หมุน 2 ครั้ง ครั้งละ 50 บาท
  *กำหนดงวด และหมวดอักษรเฉพาะรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2
  **การออกรางวัลสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ไม่รวมรางวัลพิเศษในกิจกรรมอื่นๆ
  ***ดอกเบี้ย และเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1115 หรือ www.mymobygsb.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ