• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,000 บาท

  17 พ.ค. 62 1,548
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 11,000 บาท
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ME by TMB ที่ซื้อประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ More Savings 10/5) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค.62 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ME SAVE สูงสุด 10,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ และมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ 
  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
  • โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน
  รับเงินคืนเพิ่ม 1,000 บาท
  เพียงมีบัญชี ME SAVE บัญชี ME MOVE และประกัน ME SURE (ประกันสะสมทรัพย์ More Savings 10/5) ครบ 3 ผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค.62 จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี ME SAVE 1,000 บาท โดยจะต้องชำระเงินค่าเบี้ยประกัน ME SURE ขั้นต่ำ 25,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 15 พ.ค.62 และกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ และมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงิน 1,000 บาทต่อ 1 กรมธรรม์
  • เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE บัญชี ME MOVE และประกัน ME SURE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี
  • โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน
  *สำหรับลูกค้า ME by TMB ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.62 มีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นนี้เช่นกัน
  ตารางเงินคืนสำหรับโปรโมชั่น ME SURE

  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2562
  หมายเหตุ : ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง การพิจารณารับประกันเป้นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-502-0000 

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ