• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ตั้งเป้าหมายแล้วเริ่มออมเลยกับ เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จาก ธ.กรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี

  14 มี.ค. 62 934
  ตั้งเป้าหมายแล้วเริ่มออมเลยกับ เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน จาก ธ.กรุงศรี อัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี
  ตั้งเป้าหมายแล้วเริ่มออมเลยกับ เงินฝากประจำปลอดภาษี สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (เปิดได้เพียงบัญชีเดียว)
  • รับเงินฝากเต็มๆ ไม่เสียภาษี >> รับอัตราดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี
  • ไม่ต้องมีเงินก้อน >> เริ่มต้นฝากเงิน เพียงเดือนละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท เท่าๆ กันทุกเดือน
  • ออมทุกเดือน >> ได้เงินก้อน เมื่อครบระยะเวลาฝาก 24 เดือน
  • ตั้งโอนเงินล่วงหน้าผ่าน KMA >> เพิ่มความสะดวกสบายในการฝากเงิน ไม่ต้องไปธนาคาร ด้วยบริการตั้งโอนเงินล่วงหน้าผ่าน KMA (Krungsri Mobile App)
  เมื่อฝากครบ 24 งวดติดต่อกัน จะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากประจำ 24 เดือน บวกเพิ่มดอกเบี้ยพิเศษสูงถึง 0.80% โดยดอกเบี้ยจะถูกยกเว้นภาษีดอกเบี้ยหัก ณ ที่จ่าย ผู้ออมจะมีเงินก้อนใหญ่ไว้เป็นหลักประกันความมั่นคงในอนาคต
  เงื่อนไข
  • ธนาคารผ่อนผันการขาดฝากไม่เกิน 2 งวด ตลอดระยะเวลาการฝาก
  • กรณีไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน หรือมีการถอนเงินก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (บุคคลธรรมดา) ที่ต่ำที่สุด ที่ธนาคารใช้บังคับอยู่ ณ วันเปิดบัญชีพร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนการฝากเงินที่มีระยะเวลาไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยวันครบกำหนดการฝากนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายอีก 1 เดือนถัดไปวันชนวัน และไม่มาทำการปิดบัญชี หรือไม่มีการติดต่อธนาคารหลังจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการฝากเงินตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากเป็นเงินฝากประจำ 6 เดือน (บุคคลธรรมดา) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงิน และอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ