• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฉลองครบรอบ 74 ปี กรุงศรีฯ รับดอกเบี้ยพิเศษสูงทั่วเมือง พร้อมรับของกำนัลสุดน่ารัก และรับเพิ่ม Gift Card จากเทสโก้ โลตัส

  11 มี.ค. 62 3,387
  ฉลองครบรอบ 74 ปี กรุงศรีฯ รับดอกเบี้ยพิเศษสูงทั่วเมือง พร้อมรับของกำนัลสุดน่ารัก และรับเพิ่ม Gift Card
  ฉลองครบรอบ 74 ปี กรุงศรีฯ รับดอกเบี้ยพิเศษทั่วเมือง เปิด บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา อัตราดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี วงเงินฝากขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยทุกเดือน 
  พิเศษ! เปิดบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป รับฟรี แมวกวักสีเหลืองสัญลักษณ์แห่งความรัก มูลค่า 250 บาท 
  เงื่อนไขการรับของกำนัล
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 14 เดือน ตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ระหว่างวันที่ 11 มี.ค. 62 - 17 พ.ค. 62
  2. สงวนสิทธิ์ของกำนัล 1 ชิ้น / 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
  3. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  รับเพิ่ม!! Gift Card เทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท สำหรับลูกค้า Krungsri Payroll ผู้ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่เปิดบัญชี ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
  เงื่อนไขการรับ Gift Card เทสโก้ โลตัส
  1. รายการส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่ใช้บัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ต้องเป็นบัญชีที่รับเงินเดือนกับบริษัทที่สมัครใช้บริการ Krungsri Payroll กับธนาคารเท่านั้น) ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  2. ธนาคารจะจัดส่ง Gift Card เทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท ให้ทางไปรษณีย์ภายใน 45 วันทำการ หลังจากจบรายการส่งเสริมการขาย
  3. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบ Gift Card เทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 11 มี.ค. - 17 พ.ค. 62
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ