• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฉลองครบรอบ 7 ปี ME เปิดบัญชีพร้อมฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป รับฟรี! กระเป๋า SEVEN MORE

  4 มี.ค. 62 3,046
  ฉลองครบรอบ 7 ปี ME เปิดบัญชีพร้อมฝากเงิน 500 บาทขึ้นไป รับฟรี! กระเป๋า SEVEN MORE
  7 ปี ที่ ME ให้คุณมากกว่าเสมอ ฉลองครบรอบ 7 ปี ME รับฟรี! กระเป๋า SEVEN MORE มูลค่า 500 บาท เพียงเปิด บัญชี ME SAVE พร้อมฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ที่ ME Place หรือบูธ ME โดยสามารถลงทะเบียนขอเปิดบัญชี ME SAVE ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ จากนั้นเตรียมเอกสารสำหรับการยืนยันตัวตนได้แก่ 
  • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
  • สมุดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารใดก็ได้ที่เป็นชื่อของตนเอง สำหรับผูกกับบัญชี ME SAVE เพื่อโอนออก (ผูกสูงสุดได้ 3 บัญชี)
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนในระบบ
  จากนั้นไปยืนยันตัวตนได้ที่ ME Place เซ็นทรัลเวิลด์ หรือบูธ ME 
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย. 62 หรือจนกว่าของจะหมด 
  เงื่อนไขในการรับของสมนาคุณ
  1. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยมีบัญชี ME SAVE
  2. สงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อกระเป๋า 1 ใบ
  3. ของสมนาคุณไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   **ประมาณการอัตราดอกเบี้ยต่อปีเมื่อรวมมูลค่าของสมนาคุณ ตัวอย่างเช่น กรณีลูกค้าฝากเงิน 50,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 2.35% ต่อปี, กรณีลูกค้าฝากเงิน 100,000 บาท และคงเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี คิดเป็น 1.89% ต่อปี
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-502-0000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ