• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ซื้อประกัน ME SURE ผ่าน ME by TMB App รับเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

  3 ม.ค. 62 1,422
  ซื้อประกัน ME SURE ผ่าน ME by TMB App รับเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท
  สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน ME SURE ผ่านช่องทาง ME by TMB App จำนวน 500 คนแรก และชำระเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตระหว่างวันที่ 7 พ.ย. - 31 ธ.ค. 61 โดยกรมธรรม์ต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 31 ม.ค. 62 และมีผลบังคับจนถึงวันที่คืนเงินเข้าบัญชี ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสูงสุด 10,000 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย โดยไม่สามารถรวมค่าเบี้ยประกันได้
   ค่าเบี้ยประกันชีวิต/ปีแรก เงินคืน/กรมธรรม์ 
   25,000 - 49,000 บาท 1,000 บาท 
   50,000 - 74,000 บาท 3,000 บาท 
  75,000 - 99,000 บาท  6,000 บาท 
  100,000 บาท  10,000 บาท 
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : 7 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2561
  รายละเอียดโปรโมชั่น 
  1. เงินคืนจะถูกคืนเข้าบัญชี ME SAVE ของลูกค้าภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น โดยลูกค้าจะต้องมีบัญชี ME SAVE อยู่จนถึงวันที่ได้รับเงินคืนเข้าบัญชี โดยเงินคืนนี้จะไม่นับเป็นธุรกรรมการฝากเงินตามปกติสำหรับแคมเปญฝากมากกว่าถอน
  2. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นของบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ME by TMB และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต และรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น
  3. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  4. การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของ บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
  5. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ