• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ธนาคารออมสินชวนคนไทยออมเนื่องใน "วันออมแห่งชาติ" 31 ตุลาคม 2561

  30 ต.ค. 61 5,899
  ธนาคารออมสินชวนคนไทยออมเนื่องใน "วันออมแห่งชาติ" 31 ตุลาคม 2561
  ธนาคารออมสิน เชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมตระหนักถึงการประหยัดอดออม เนื่องใน "วันออมแห่งชาติ" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมการออมของธนาคารออมสิน ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับ "กระปุกออมสินต่อยอดความมั่งคั่ง" (1 ชิ้น ต่อ 1 ราย) ณ ที่ทำการสาขาธนาคารออมสิน ทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลาทำการของสาขานั้นๆ (ของแจกมีจำนวนจำกัด) พร้อมกันนี้ธนาคารออมสิน ได้จัดงานวันออมแห่งชาติ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ภายใต้แนวคิด "ต่อยอดการออมอย่างยั่งยืน" โดยมีการจัดนิทรรศการและการมอบรางวัลให้แก่องค์กรและบุคคลผู้มีวินัยทางการเงิน/การออมดีเด่น
  เงื่อนไขการรับฝาก :
  1. จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสิน และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย
  2. เจ้าของบัญชีเงินฝาก และหรือเจ้าของทะเบียนสลากออมสิน 1 ราย จะได้รับของขวัญจำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น ไม่ว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากจะฝากเงินมากกว่า 1 บัญชี หรือเจ้าของทะเบียนสลากออมสิน จะฝากมากกว่า 1 ทะเบียนสลากออมสินก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกของขวัญสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
  3. เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องนำสมุดฝากเงินมาฝากเงินด้วยตนเอง หรือเจ้าของทะเบียนสลากออมสินต้องมาฝากเงินด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสาขา ทั้งนี้ กรณีบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้มาฝากเงินจะเป็นผู้ฝากหรือผู้เยาว์ก็ได้
  4. ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแจกของขวัญได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร
  ขอบคุณภาพ และข้อมูลจาก www.siamrath.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ