• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • กรุงไทยอัดโปรโมชั่นบัตร M-PASS รับเครดิตเงินคืน พร้อมลุ้นรางวัลค่าผ่านทางสูงสุด 10,000 บาท

  2 ต.ค. 61 1,814
  กรุงไทยอัดโปรโมชั่นบัตร M-PASS รับเครดิตเงินคืน พร้อมลุ้นรางวัลค่าผ่านทางสูงสุด 10,000 บาท
  ธนาคารกรุงไทย จัดโปรโมชั่นพิเศษ สมนาคุณผู้สมัครบัตร M-PASS รับเครดิตเงินคืน 100 บาท สําหรับลูกค้าที่สมัครใหม่ เมื่อเติมเงินครั้งแรกทันทีตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป และใช้บัตรผ่านทางอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน (จํากัด 10,000 สิทธิ์แรก ตลอดรายการ)
  ระยะเวลาแคมเปญ : 1 ตุลาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 
  กติกาและเงื่อนไข: สมัคร M-PASS และเติมเงินครั้งแรก 1,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน (Cash back) 100 บาท
  1. สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าที่เคยสมัครใช้ M-PASS และทําการยกเลิกการใช้แล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  2. สงวนสิทธิ์ การให้ Cash back 1 สิทธิ์ ต่อ 1 เลขที่บัตรประชาชนเท่านั้น
  3. การได้สิทธิ์จะเริ่มเมื่อผู้สมัครใช้ M-PASS ชําระค่าผ่านทาง 1 ครั้ง ภายใน 30 วัน นับจากวันสมัคร
  4. จํากัดสิทธิ์การรับ Cash back จํานวน 10,000 สิทธิ์แรก หรือจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาของกิจกรรม
  5. ธนาคารจะ Cash Back เงินจํานวน 100 บาท โดยการเติมเงินเข้า Tag M-PASS ของผู้ได้รับสิทธิ์ ภายใน 60 วันทําการ หลังมีการวิ่งผ่านทางครั้งแรก
  พร้อมลุ้นรับรางวัลค่าผ่านทางมูลค่ารวม 1,325,000 บาท จํานวนรวม 2,000 รางวัล รับทันที่ 1 สิทธิ์ ทุกครั้งที่ผ่านช่องชําระเงินแบบอัตโนมัติ และเติมเงิน 500 บาทขึ้นไปต่อเดือนในช่วงแคมเปญ
  • รางวัลที่ 1 ค่าผ่านทางมูลค่า 10,000 บาท จํานวน 20 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 ค่าผ่านทางมูลค่า 5,000 บาท จํานวน 30 รางวัล
  • รางวัลที่ 3 ค่าผ่านทางมูลค่า 500 บาท จํานวน 1,950 รางวัล
  ระยะเวลาแคมเปญ : 1 ตุลาคม 2561 - 31 มกราคม 2562
  ลูกค้าปัจจุบัน : ทุกครั้งที่ใช้ M-PASS ชําระค่าผ่านทาง รับสิทธิ์ลุ้นรับค่าผ่านทาง จํานวนรางวัลรวม 2,000 รางวัล รวมมูลค่า 1,325,000 บาท
  1. ผู้ได้สิทธิ์ลุ้นรางวัล จะต้องมีการเติมเงินเข้า Tag M-PASS ไม่น้อยกว่า 500 บาท / เดือน ตามรอบดังนี้
   * 1 - 31 ตุลาคม 2561
   * 1 - 30 พฤศจิกายน 2561
   * 1 - 31  ธันวาคม 2561
   * 1 - 31 มกราคม 2562
  2. ใช้ M-PASS ชําระค่าผ่านทาง 1 ครั้ง รับ 1 สิทธิ์ (ไม่จํากัดจํานวนสิทธิ์) โดยได้รับสิทธิ์ทั้งการใช้ชําระค่าผ่านทางพิเศษ และ มอเตอร์เวย์
  3. ธนาคารจะโอนรางวัลเข้าบัตร M-PASS หรือ Tag M-PASS ของผู้โชคดีตามข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคาร หรือ มอบเป็นบัตร E-Money ของธนาคาร ตามมูลค่าของรางวัลที่ลูกค้าได้รับภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารประกาศรายชื่อ
  4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลค่าผ่านทางฟรี รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000 บาท และรางวัลที่ 2 มูลค่า 5,000 บาท ต้องติดต่อแสดงตน ขอรับรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารกรุงไทยฯ สํานักงานใหญ่ ชั้น 14 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ในวันและเวลาทําการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) พร้อมแสดงบัตรประชาชน และสําเนา จํานวน 2 ชุด โดยผู้โชคดีจะต้องติดต่อรับรางวัล ภายในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 หากลูกค้าไม่ติดต่อขอรับรางวัล ภายในเวลาที่กําหนด ธนาคารฯ จะทําการมอบให้กับองค์กรสาธารณะกุศลต่อไป
  5. รางวัลที่ 3 มูลค่า 500 บาท ธนาคารฯ จะดําเนินการโอนรางวัล ค่าผ่านทางเข้า Tag M-PASS ของลูกค้า ภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี
  6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
  7. จับรางวัลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
  8. ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ www.ktb.co.th และ www.thaim-pass.com
  9. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ ผู้ได้รับรางวัลค่าผ่านทางซ้ำ มากกว่า 1 รางวัล จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  10. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
  11. คําตัดสินของคณะกรรมการตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด
  12. พนักงานและลูกจ้างธนาคารกรุงไทย และเจ้าหน้าที่ พนักงานกรมทางหลวงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  13. รายการส่งเสริมการขายนี้ ได้รับอนุญาตจากกรมการปกครอง ตามใบอนุญาต เลขที่ 153B/2561 
  หมายเหตุ: 
  • สามารถใช้ได้กับทางด่วนและมอเตอร์เวย์
  • สงวนสิทธิ์ยกเว้นทางยกระดับโทลเวย์ ไม่เข้าร่วมรายการ 
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด และธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111 หรือ www.ktb.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ