• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • คุณป่วย เราจ่าย สบายใจไร้กังวล กับประกันออมทรัพย์ จาก ธ.ธนชาต

  3 เม.ย. 60 1,597
  คุณป่วย เราจ่าย สบายใจไร้กังวล กับประกันออมทรัพย์ จาก ธ.ธนชาต
  Perfect Saver 20/20 Package
  คุณป่วย เราจ่าย สบายใจไร้กังวล ประกันที่รองรับครบทั้งชีวิต และสุขภาพ
  • คุ้มครองสุขภาพ เมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
  • คุ้มครองชีวิต 20 ปี
  • รับเงินคืนรวมตลอดสัญญาถึง 326,000 บาท
  • จ่ายเบี้ยเพียง 52 บาท/วัน
  • ลดหย่อนภาษี ได้ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
  รายละเอียด Perfect Saver 20/20 Package by Prudential
  เป็นรูปแบบการประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ควบคู่ความคุ้มครองสุขภาพเหมาะกับบุคคลที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ ควบคู่ไปกับการออมทรัพย์ โดยสร้างวินัยการออมทรัพย์ด้วยแผนการชำระเบี้ยประกันภัย และความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าพร้อมทั้งรับสิทธิยกเว้นเบี้ย-ประกันภัยกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง นอกจากนี้ยังได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล และยังสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปรับสิทธิประโยชน์การหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ทุกปีตลอดสัญญากรมธรรม์ (ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
  เงื่อนไขการรับประกันภัย
  • อายุรับประกันภัย : 1 เดือน - 60 ปี
  • สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลและศัลยกรรมขยายความคุ้มครองได้ถึงอายุ 65 ปี
  • ทุนประกันภัยขั้นต่ำ : 100,000 บาท
  • ระยะเวลาเอาประกันภัยและชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี
  • อัตราเบี้ยประกันภัย : เป็นไปตามเพศ อายุและขั้นอาชีพ
  • งวดการชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
  • ตอบคำถามสุขภาพโดยใช้ใบคำขอฯ ประเภทสามัญ และตรวจสุขภาพตามระเบียบการพิจารณารับประกันของบริษัทประกันชีวิต
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1770

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ