• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับโปรโมชั่นพิเศษ! เมื่อลงทุนในกองทุนรวมที่บูธกรุงศรี งาน SET in the City 2017

  21 มี.ค. 60 2,351
  รับโปรโมชั่นพิเศษ! เมื่อลงทุนในกองทุนรวมที่บูธกรุงศรี งาน SET in the City 2017
  ลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ ยกเว้น LTF/RMF
  กองทุนที่ร่วมรายการ  นโยบายการลงทุน  ปันผล  ระดับความเสี่ยง 
  กองทุนรวมตราสารทุน
  KFSDIV ลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มจ่ายปันผลดี
  ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
  มี 6
  KFVALUE  ลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี
  และ/หรือมีประวัติจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ
  ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
  ไม่มี
  KFSEQ  ลงทุนในหุ้นเติบโตและปัจจัยพื้นฐานดี
  ไม่น้อยกว่า 75% ของ NAV
  ไม่มี
  KFSEQ-D  มี
  KFENSET50  ลงทุนในหุ้นดัชนี SET 50
  ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV
  ไม่มี
  KFTHAISM ลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาด SET
  และ MAI โดยเน้นลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก
  ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
  ไม่มี
  กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  KF-SINCOME  เน้นลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก
  ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ PIMCO GIS Income Fund (Class I-Acc)
  ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV  
  ไม่มี* 5
  KF-CSINCOM  ไม่มี
  KF-AINCOME  เน้นลงทุนในหุ้น และ REITs ในเอเซีย
  ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ Schroder Asian Income Funds
  ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV 
  ไม่มี**
  KF-INCOME  เน้นลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น และ REITs ทั่วโลก
  ผ่านกองทุนรวมต่างประเทศ JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
  ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV  
  ไม่มี**
  KF-CINCOME  ไม่มี
  *มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติปีละ 4 ครั้ง
  **มีนโยบายขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุกเดือน
  นโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
  เต็มจำนวน KF-SINCOME, KF-CSINCOM, KF-AINCOME
  ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน KF-INCOME, KF-CINCOME
  รวมหุ้นดาวเด่นมาไว้ในมือคุณ
  กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ปันผล (KFTSTAR-D)
  • คัดสรรหุ้นเด่นคุณภาพดีจากหุ้นทุกประเภทมาไว้ในกองทุนเดียว โดยเลือกลงทุนได้ทั้งในหุ้นปันผล หุ้นเติบโต หุ้นขนาดใหญ่ หรือหุ้นขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะสมที่สุดกับแต่ละภาวะตลาดเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนรวมที่ดีสำหรับคุณ
  • ลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ในบริษัทจดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI และ/หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และ/หรือหุ้นที่อยู่ระหว่าง IPO
  • ระดับความเสี่ยง 6 - เสี่ยงสูง
  เงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการขายสำหรับบูธกรุงศรีภายในงานเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์รับของสมนาคุณ 1 ชิ้น/ท่าน/วัน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลสูงสุด 1,000 บาท/ท่าน/วัน
  • ของกำนัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  คำเตือน
  • KF-INCOME, KF-CINCOME กองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินจึงอาจมีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • KF-INCOME, KF-AINCOME, KF-CINCOME คือกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงินลงทุนสูงเท่านั้น ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการลงทุน โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (non-investment grade) หรือไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated bond) ในอัตราส่วนที่มากกว่าอัตราส่วนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนจึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป
  • การจ่ายผลตอบแทนรายเดือนขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก ซึ่งอาจมีโอกาสที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนรายเดือนในบางช่วงเวลา ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนพร้อมลงทุนได้ทุกวันในเวลาทำการที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา
  หมายเหตุ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนจำหน่ายหน่วยลงทุนให้กับ บลจ.กรุงศรีเท่านั้น

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ