• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • KTB Birthday มอบดอกเบี้ยสูงสุด 1.45% ต่อปี ตั้งแต่ 1 - 30 เม.ย. 60

  2 พ.ค. 60 2,951
  KTB Birthday มอบดอกเบี้ยสูงสุด 1.45% ต่อปี ตั้งแต่ 1 - 30 เม.ย. 60
  KTB Birthday มอบของขวัญพิเศษ กับดอกเบี้ยดีๆ สำหรับคุณ ฝากขั้นต่ำ 50,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.45% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2560
  เงินฝากประจำ KTB Birthday
  มอบของขวัญพิเศษ กับดอกเบี้ยดีๆ สำหรับคุณ
  • ฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท
  • ระยะเวลาฝาก 14 เดือน
  • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน)
  สำหรับบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร  สำหรับนิติบุคคล ราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ 
  1.45% ต่อปี 1.35% ต่อปี
  เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก
  1. การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  2. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  3. เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายล่วงหน้าไปแล้วทุกเดือน ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  4. เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกำหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร
  5. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 3 เดือน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประเภทเงินฝาก และประเภทลูกค้าที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ