• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฝากประจำดอกเบี้ยสู๊งสูง สูงสุด 1.80% จาก LH Bank

  15 มี.ค. 60 1,995
  ฝากประจำดอกเบี้ยสู๊งสูง สูงสุด 1.80% จาก LH Bank
  เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยสุดคุ้มทุกระยะเวลาการฝาก สร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก พร้อมรับผลตอบแทนสูง
  ลักษณะผลิตภัณฑ์
  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • เบิกถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามที่กำหนด หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
  • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน
  เงื่อนไขเพิ่มเติม
  • หากถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ มีเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้
   - ถ้าฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารฯ ไม่จ่ายดอกเบี้ย
   - ถ้าฝากมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารฯ จะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้ลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา ณ วันฝาก
  • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงื่อนไขที่กำหนดทุกประเภทตามความเหมาะสม และ/หรือ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจการเงินในแต่ละขณะได้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2359-0000

  แท็กที่เกี่ยวข้อง :

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ