• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูง เดือนมีนาคม 2560 จาก ซีไอเอ็มบี ไทย

  13 มี.ค. 60 2,471
  เงินฝากประจำพิเศษดอกเบี้ยสูง เดือนมีนาคม 2560 จาก ซีไอเอ็มบี ไทย
  บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง ประจำเดือนมีนาคม 2560 ทั้ง 12 เดือน และ 7 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์ จากธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
  1. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน Preferred
  • สำหรับบุคคลธรรมดา
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
  • ระยะเวลาฝาก 1 - 31 มี.ค. 60 
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • สำหรับบุคคลธรรมดา
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
  • ระยะเวลาฝาก 1 - 31 มี.ค. 60
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
  • ระยะเวลาฝาก 1 - 31 มี.ค. 60
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
  • ฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 50,000 บาท ต่อรายการฝาก
  • รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน
  • ต้องมีหรือเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ทำรายการฝาก
  • ระยะเวลาฝาก 1 - 31 มี.ค. 60
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามประกาศธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2626-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ