• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี จาก ธอส. ให้ดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี

  18 ส.ค. 59 5,402
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี จาก ธอส. ให้ดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี
  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 1.63% ต่อปี จาก ธอส. อัตราดอกเบี้ยพุ่งแรง สูงเทียบเท่าเงินฝากประจำตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จนถึง 9 มี.ค. 60 เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท และไม่มีการถอนเงินฝาก (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2560
  อัตราดอกเบี้ย
  1.63% ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  9 สิงหาคม - 25 ธันวาคม 2559
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  ห้ามถอน (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย)
  เงื่อนไขสำคัญ
  1. เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
  2. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรก ขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป
  3. ระยะเวลารับเปิดบัญชีและรับฝากเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. ถึง 25 ธ.ค. 59
  4. ไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 26 ธ.ค. 59 ถึง 9 มี.ค. 60
  5. ห้ามถอน (ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) จนถึง 9 มี.ค. 60
  6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดการรับฝากเงินตามโครงการนี้ก่อนกำหนดระเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อได้รับเปิดบัญชีเงินฝากไว้เกินกว่าเป้าหมายของโครงการแล้ว
  7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ