• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • แนะนำลูกค้าใหม่ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง รับสิทธิพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 นี้

  16 ส.ค. 59 2,449
  แนะนำลูกค้าใหม่ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง รับสิทธิพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 นี้
  แนะนำคนรู้จักของท่านเป็นลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 31 ส.ค. 59
  • โดยมีเงินฝาก และ/หรือ กองทุนรวม ตั้งแต่ 5 แสนบาท จนถึง 2.99 ล้านบาท หรือ
  • ซื้อประกันชีวิต ด้วยเบี้ยประกัน 2 แสนบาทขึ้นไป
  จำนวนผู้ถูกแนะนำ รับเครดิตเงินคืนมูลค่า
  ทุกๆ 3 ท่าน ที่เป็นลุกค้ารายใหม่
  ทุกๆ 5 ท่าน ที่เป็นลูกค้ารายใหม่
  900 บาท
  2,500 บาท

  ศูนย์บริการลูกค้า UOB Wealth Banking
  โทร. 0-2285-1558
  สิทธิประโยชน์ลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง
  • Relationship Manager ซึ่งเป็นผู้แนะนำการลงทุนที่พร้อมให้บริการและคำแนะนำ เพื่อช่วยให้ท่านว่างแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • อัตราพิเศษ สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจำ
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกเช็คเงินสด 12 ฉบับต่อปี ทุกสาขา
  • สำหรับผู้มีบัญชีกระแสรายวัน ฟรีสมุดเช็ค 1 เล่มแรก
  • ส่วนลดค่าธรรมเนียมการเช่าตู้นิรภัย 20% ต่อปี เฉพาะสาขาที่ให้บริการเช่าตู้นิรภัย
  • บริการทางการเงิน และห้องรับรองพิเศษ ณ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง เซ็นเตอร์ (UOB Wealth Banking Centre) ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, รังสิต, แฟชั่นไอส์แลนด์
  • ร่วมกิจกรรมพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นเฉพาะลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง
  • บัตรเดบิตยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง
   - ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า สำหรับลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง
   - ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน/สอบถามยอดเงินผ่านตู้ ATM ต่างธนาคารและข้ามเขต เพียงชำระค่าธรรมเนียมการบริการรายปี 350 บาท
   - ฟรี ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด/สอบถามยอดเงินจากตู้ ATM ของธนาคารยูโอบี ที่อยู่ในประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
  ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • รายการส่งเสริมการตลาดนี้สำหรับลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่มีเงินฝากหรือเงินลงทุนรวมกันอย่างน้อย 5 แสนบาท ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้แนะนำ" ที่แนะนำลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง รายใหม่ให้แก่ธนาคาร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ถูกแนะนำ" ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 โดยผู้ที่เป็นลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง หรือลูกค้ายูโอบี พริวิเลจ แบงก์กิ้งอยู่แล้วไม่สามารถเป็นผู้ถูกแนะนำได้อีก แม้ว่าจะเพิ่มยอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุน ฯลฯ ในห้วงเวลาที่กำหนดในรายการส่งเสริมการตลาดนี้ก็ตาม
  • ผู้ถูกแนะนำจะต้องเป็นลูกค้าใหม่ของยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ซึ่งสามารถเข้าข่ายนิยามข้อหนึ่งข้อใดตามนิยามด้านล่างนี้
   - กลุ่มที่ 1 : ลูกค้าใหม่ประเภทบุคคลของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร")โดยมาเปิดบัญชีเงินฝาก เงินลงทุนและ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 5 แสนบาท ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 หรือ
   - กลุ่มที่ 2 : ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลของธนาคารฯ ที่มีบัญชีเงินฝากและเงินลงทุนรวมต่ำกว่า 2 แสนบาท ณ วันที่ 30 เม.ย. 59 และมีคุณสมบัติการเป็นลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง (ประเทศไทย) โดยเพิ่มยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 5 แสนบาท ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 หรือ
   - กลุ่มที่ 3 : ลูกค้าประเภทบุคคลของธนาคารฯ ที่ซื้อประกันชีวิตปีแรกระหว่างวันที่ 11 พ.ค. - 31 ส.ค. 59 โดยมียอดเบี้ยประกันรายปีรวมมูลค่า 2 แสนบาทขึ้นไป
  • ผู้ถูกแนะนำจะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ณ ห้วงเวลาที่กำหนดในรายการส่งเสริมการตลาดนี้
  • ผู้แนะนำต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับการแนะนำเพื่อนคนพิเศษ และส่งเอกสารกลับมาที่สาขาใดก็ได้ของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ภายในวันที่ 31 ส.ค. 59 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • ผู้แนะนำ 1 ท่าน สามารถแนะนำลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้งรายใหม่ ได้ไม่เกิน 10 รายเท่านั้น
  • ผู้แนะนำจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดไว้กับธนาคาร ต่อเมื่อผู้ถูกแนะนำและผู้แนะนำได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการครบถ้วน โดยธนาคารฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการตลาดนี้
  • ผู้ถูกแนะนำจะต้องดำรงเงินฝากหรือเงินลงทุนหรือยังคงถือกรมธรรม์ประกันชีวิตดังกล่าวทั้งจำนวน เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติเป็นลูกค้ายูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง
  • ผู้แนะนำยินยอมให้ธนาคารเปิดเผยชื่อผู้แนะนำต่อผู้ถูกแนะนำได้ หากผู้ถูกแนะนำแจ้งต่อธนาคารว่าไม่รู้จักผู้แนะนำ ผู้แนะนำจะไม่ได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการตลาดที่กำหนดไว้สำหรับผู้ถูกแนะนำรายนั้นๆ
  • ผู้แนะนำไม่สามารถแนะนำตนเอง และไม่สามารถใช้การเปิดบัญชีร่วมระหว่างผู้แนะนำ และผู้ถูกแนะนำเพื่อเข้าร่วมโครงการได้
  • หากมีการเปิดบัญชีร่วมระหว่างผู้ถูกแนะนำสองท่านขึ้นไป  ธนาคารฯจะถือว่าเป็นผู้ถูกแนะนำที่เป็นลูกค้าใหม่เฉพาะผู้มีเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวมกับธนาคารฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันอย่างน้อย 5 แสนบาท โดยการคิดยอดเงินแต่ละบัญชีนั้นจะถูกคำนวณจากการหารเฉลี่ยด้วยจำนวนของผู้ถูกแนะนำที่ถือบัญชีร่วมกันเว้นแต่ผู้เปิดบัญชีร่วมนั้นจะร่วมกันแจ้งต่อธนาคารฯ ว่าสัดส่วนของเงินฝากหรือเงินลงทุนระหว่างกันนั้นต่างไปจากข้อสันนิษฐานดังกล่าว
  • พนักงานธนาคารยูโอบี ที่เป็นพนักงานสาขา และพนักงานธุรกิจ (Personal Banker) และผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ติดต่อกับลูกค้าบุคคล ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการตลาดนี้ได้
  • ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย แนะนำผู้ถูกแนะนำรายเดียวกัน ธนาคารจะเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมส่งเสริมการตลาดที่กำหนดไว้ให้แก่ผู้แนะนำที่ทำการแนะนำเข้ามาก่อน โดยยึดตามวันและเวลาที่ธนาคารได้รับแบบฟอร์มการแนะนำคนรู้จัก
  • การเครดิตเงินคืนนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ