• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ธ.ไทยเครดิตฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ICAS จากธนาคารแห่งประเทศไทย

  13 ม.ค. 58 1,358
  ธ.ไทยเครดิตฯ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ICAS จากธนาคารแห่งประเทศไทย
  เมื่อวันที่15 ธันวาคม พ.ศ.2557 คุณธนพนธ์ เจริญผล ผู้อำนวยการ สังกัด Banking and Network Operations  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ผู้แทนเข้า รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ICAS (Imaged Cheque Clearing and Archive System) ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในฐานะเป็นสถาบันการเงินที่รองรับการให้บริการระบบการหักบัญชีเช็คด้วยภาพ  ระบบที่พัฒนาขึ้นโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
  คุณธนพนธ์ กล่าวว่า "บริการหักบัญชีเช็คด้วยภาพหรือ ICAS จะช่วยลดเวลาทราบผลเรียกเก็บเงินจากเช็ค ซึ่งปกติจะใช้เวลา 1-5 วันทำการ เหลือเพียง 1 วันทำการ ทำให้ผู้ใช้บริการเช็คได้รับความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ทั้งผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนของกระแสเงิน ในภาคธุรกิจและระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น" 
  ผู้ใช้บริการ ICAS มั่นใจได้ในความปลอดภัยและแม่นยำ เพราะภาพเช็คที่ผ่านระบบ ICAS นั้นมีความน่าเชื่อถือ มีกฎหมาย รองรับให้เทียบเท่าเอกสารจริงภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วย ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  และพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 อีกด้วย
  สำหรับลูกค้าที่ประสงค์ใช้บริการ ICAS สามารถใช้บริการได้ที่ สาขาของธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-697-5454 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 18.00 น. และดูข้อมูลเกี่ยวกับ ระบบ ICAS เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ