• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เที่ยวแล้ว ลุ้นเที่ยวต่อกับบัตรยูโอบี วีซ่า เดบิต

  9 ม.ค. 58 2,194
  เที่ยวแล้ว ลุ้นเที่ยวต่อกับบัตรยูโอบี วีซ่า เดบิต
  เที่ยวแล้ว ลุ้นเที่ยวต่อกับบัตรยูโอบี วีซ่า เดบิต เมื่อใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรยูโอบี วีซ่า เดบิตในต่างประเทศทุก 1,000 บาท ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค.57 - 28 ก.พ.58 รับสิทธิ์ลุ้นรางวัลจากบริษัทวีซ่า
  • รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น พร้อมที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 120,000 บาท รวม 5 รางวัล
  • รางวัลที่ 2 ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท รวม 30 รางวัล
  เงื่อนไขการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย
  1. สิทธิในการชิงรางวัลเฉพาะรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรยูโอบี วีซ่า เดบิตในต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. 2557 - 28 ก.พ. 2558 โดยการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรยูโอบี วีซ่า เดบิตในต่างประเทศ ทุกๆ 1,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรางวัล บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเชีย-แปซิฟิค) แอลแอลซี ("บริษัท") จะคำนวณสิทธิ์ในการชิงรางวัลจากระบบ บันทึกการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรยูโอบี วีซ่า เดบิต ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เพื่อนำมาสุ่มรางวัล ในกรณีที่ผู้ถือบัตร 1 ท่าน เป็นสมาชิกบัตรที่มีสิทธิร่วมรายการมากกว่า 1 บัตร
  2. บริษัทจะคำนวณรายการใช้จ่ายแยกตามหมายเลขบัตร เศษของยอดใช้จ่ายที่ต่ำกว่า 1,000 บาทของแต่ละบัตรจะถูกปัดทิ้ง
  3. รางวัลประกอบด้วย รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย (Thai Airways) ที่นั่งชั้น ประหยัด (Economy class) พร้อมที่พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 120,000 บาท รวม 5 รางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท รางวัลที่ 2 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง โดยสายการบิน Cathay Pacific ที่นั่งชั้นประหยัด (Economy class) สำหรับ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท รวม 30 รางวัล รวมมูลค่า 600,000 บาท รวมมูลค่า รางวัลทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
  4. บัตรโดยสารเครื่องบินดังกล่าวรวมค่าใช้จ่าย เช่น ค่าภาษีน้ำมัน และภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว
  5. เงื่อนไขเกี่ยวกับบัตรโดยสารเครื่องบิน เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินไทย (Thai Airways) และสายการบิน Cathay Pacific สายการบินไทย (Thai Airways) และสายการบิน Cathay Pacificสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  6. บริษัทจะจับรางวัลในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ สตูดิโอ เดอะ อิลลูชั่นนิสต์ และบริษัทจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.visa.co.th ภายในวันที่ 24 เมษายน 2558
  7. ธนาคารจะจัดส่งจดหมายแจ้งผู้ได้รับรางวัลเพื่อติดต่อรับรางวัลจากบริษัท และลูกค้าสามารถติดต่อขอรับรางวัลจาก บริษัทภายใน 30 วันหลังจากได้รับจดหมายแจ้งจากธนาคารหากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วจะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ การรับของรางวัล
  8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  9. พนักงานบริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเชีย-แปซิฟิค) แอลแอลซี, บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด, ธนาคาร และบริษัท ตัวแทนที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
  10. บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (เอเชีย-แปซิฟิค) แอลแอลซีเป็นผู้จัดหารางวัลและยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงาน สำหรับการจับสลากชิงโชคชิงรางวัล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ช่วยอำนวยความสะดวกในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการตลาดดังกล่าวเท่านั้น
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 20 ธันวาคม 2557 - 28 กุมภาพันธ์ 2558
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ