• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • มองหา LTF/RMF ดีๆ มา TMB สิ มีให้เลือกเยอะ

  17 ธ.ค. 57 2,280
  มองหา LTF/RMF ดีๆ มา TMB สิ มีให้เลือกเยอะ
  มองหา LTF / RMF ดีๆ มา TMB สิ มีให้เลือกเยอะ
  นอกจากประหยัดภาษีแล้ว ลงทุนวันนี้รับเงินคืนแบบไม่อั้น เพียงสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิใน LTF/RMF ของแต่ละ บลจ. ทุกๆ 50,000 บาท รับเงินคืน 100 บาท วันนี้ - 30 ธ.ค. 57

  ที่มา : www.morningstarthailand.com ณ วันที่ 31 มี.ค. 57 และรางวัล Money & wealth LTF/RMF Awards 2012
  จัดโดย Morningstar Research (Thailand) และนิตยสาร Money & wealth
  เงื่อนไขของโครงการ
  • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนผ่าน TMB และลงทุนในกองทุน LTF และ/หรือ RMF ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 30 ธ.ค. 57 เท่านั้น
  • การคำนวณสิทธิ์รับเงินคืนจะคำนวณจากยอดเงินลงทุนสุทธิในกองทุน LTF และ/หรือ RMF ที่อยู่ภายใต้ บลจ.เดียวกัน โดย TMB จะคำนวณสิทธิ์รับเงินคืนต่อชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนต่อ บลจ. และผู้ถือหน่วยลงทุนต้องคงยอดเงินลงทุนสุทธิจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 58
  • ยอดเงินลงทุนสุทธิ คือ ยอดรวมของรายการซื้อและยอดโอนจาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรวมของรายการขายคืนที่ผิดเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร และยอดโอนไปยัง บลจ.อื่น ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 30 ธ.ค. 57 โดยไม่นับรวมการโอนยอดหน่วยลงทุนภายในและระหว่าง บลจ. ที่ TMB เป็นตัวแทนผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
  • TMB จะทำการโอนเงินคืน ภายในวันที่ 31 พ.ค. 58 เข้าบัญชีเงินฝาก TMB ที่ผูกไว้กับเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากมีการแจ้งผูกบัญชีเงินฝากไว้มากกกว่า 1 บัญชี TMB สงวนสิทธิ์เลือกบัญชีที่เปิดไว้ล่าสุดก่อนวันที่ 30 เม.ย. 58 และหากบัญชีเงินฝากดังกล่าวถูกปิดหรือยกเลิกก่อนกำหนดวันโอนเงินคืน TMB ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของสมนาคุณ
  • TMB ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของสมนาคุณที่มีมูลค่าเทียบเท่า รวมทั้งเงื่อนไขข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการตลาดนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ TMB และคำตัดสินของ TMB ให้ถือเป็นที่สุด
  ***ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต และการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน ของกองทุนได้ที่ TMB สาขาใกล้บ้าน รวมทั้งศึกษาคู่มือภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1558

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ