• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รวมธนบัตรที่ระลึก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปี พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๕๐)

  12 พ.ค. 60 4,457

  รวมธนบัตรที่ระลึก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ปี พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๕๐)

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี แม้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่เชื่ออย่างแน่แท้ว่า เราชาวไทยทุกคนจะคิดถึงพระองค์ท่านไม่มีวันเสื่อมคลาย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
  วันนี้เช็คราคาจะรวบรวมธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงปี ๒๕๔๑ - ๒๕๕๐ มาฝากกันเพิ่มเติมนะคะ มีธนบัตรอะไรให้สะสมบ้าง และจัดขึ้นเนื่องในวาระพิเศษอะไร ลองมาดูกันเลยค่ะ

  ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

  มีลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐๐ บาท แบบ ๑๕ ต่างกันที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ แทน พระราชลัญจกรประจำพระองค์ รัชกาลที่ ๙
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๒
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒

  ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ ๕๐ ปี

  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คู่กับพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตราอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. คู่กับตราอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. และภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
  ภาพประธานด้านหลัง
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์ ในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
  ขนาด
  • ๑๒.๖ x ๒๐.๕ เซนติเมตร
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๓
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓

  ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธนบัตรไทย

  ภาพประธานด้านหน้า 
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช คู่กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดสากล
  ภาพประธานด้านหลัง
  • มีลักษณะเช่นเดียวกับธนบัตรแบบ ๑ ชนิดราคา ๑๐๐ บาท
  ขนาด
  • ๑๐.๕ x ๑๖.๕ เซนติเมตร (จ่ายแลกในราคา ๑๐๐ บาท)
  วันที่ประกาศใช้
  • ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๕

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗  

  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพ ฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลัย 
  ภาพประธานด้านหลัง
  • พระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฉลองพระองค์ชุดไทยจักรี
  ขนาด
  • ๗.๒ x ๑๖.๒ เซนติเมตร (จ่ายแลกในราคา ๒๐๐ บาท)
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๗
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงาน ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙

  ภาพประธานด้านหน้า
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ณ พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร  ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย และทอดเครื่องราชูปโภคบรมราชอิสริยยศ 
  ภาพประธานด้านหลัง
  • พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงประกอบพระราชกรณียกิจ และภาพเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
  ขนาด
  • ๘.๑ x ๑๖.๒ เซนติเมตร (จ่่ายแลกในราคา ๑๐๐ บาท พร้อมแผ่นพับ)
  วันที่ประกาศใช้
  • ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๙
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙

  ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

  ภาพประธานด้านหน้า
  • เบื้องซ้ายมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นภาพประธาน ตอนกลางของธนบัตรชนิดราคา ๑ บาท มีภาพการเสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในปี ๒๔๙๓ ชนิดราคา ๕ บาท มีภาพการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ในพระราชพิธีมหามงคลเนื่องในวโรกาสที่เจริญพระชนมพรรษาครบ ๓ รอบพระนักษัตร ในปี ๒๕๐๖ และชนิดราคา ๑๐ บาท มีภาพการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ในปี ๒๕๔๙ เรียงตามลำดับ
  ภาพประธานด้านหลัง
  • เป็นภาพลำดับเรื่องราวอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายในโครงตัวเลขไทย "๙"
  ขนาด
  • ๒๒.๙ x ๑๔.๗ เซนติเมตร (จ่ายแลกในราคา 100 บาท พร้อมแผ่นพับ)
  วันที่ประกาศใช้ 
  • ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐
  วันที่จ่ายแลก
  • วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๐

  เป็นอย่างไรกันบ้างคะ ใครมีรุ่นไหนเก็บไว้บ้างแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้ดีเชียวนะคะ เพราะคงหาใหม่ได้ยากยิ่งแล้ว และสำหรับท้ายบทความนี้ขอยกพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541 มาฝากกันนะคะ
  คนเราถ้าพอใจในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด "อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ" มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง
  เมื่อพอเพียงแล้ว ของอะไรที่เรามีก็จะเพียงพอ แล้วเราก็จะมีความสุขกันทุกคนค่ะ ไว้พบกันใหม่บทความหน้านะคะ
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
  • ชนานาถ จินตกสิกรรม
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ