ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
สินเชื่อเงินสดเปิดตัวใหม่ 2561 - 2562

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan

  ...  

ธ.ไทยพาณิชย์

วันที่ : 6 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด: 1,375 คน

สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan ธ.ไทยพาณิชย์
สินเชื่อส่วนบุคคล Your Loan สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน บอกความต้องการของคุณ อยากผ่อนเท่าใด อยากชำระรายเดือนวันใด รู้ผลอนุมัติเร็วไม่ต้องรอนาน
การขอสินเชื่อ Your Loan
  • วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 5,000 - 2,000,000 บาท
  • ผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 72 เดือน
  • ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน
  • คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ข้อมูลสินเชื่อ Your Loan
  • วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 72 เดือน
  • อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 7.50 ถึง ร้อยละ 28.00 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 28.00 ต่อปี
วิธีผ่อนชำระค่างวด
ชำระคืนเท่าๆ กัน สูงสุด 72 เดือน ซึ่งจะชำระเป็นงวดรายเดือน หรืองวดรายสองสัปดาห์ โดยสามารถเลือกได้ในขั้นตอนสมัครขอใช้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
  • ค่าอากรแสตมป์ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อบุคคล Your Loan แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กำหนดไว้
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777
 
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด