ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
บัตรเครดิต/บัตรเดบิตเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

บัตรเดบิต ธ.ก.ส.

  ...  

สะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบัตรเครดิต

วันที่ : 23 พ.ค. 62
เข้าดูทั้งหมด: 2,770 คน

บัตรเดบิต ธ.ก.ส. - สะดวกรวดเร็วในการชำระเงิน และสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบัตรเครดิต
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ออกบัตรเดบิต 2 ใบใหม่ บัตรเดบิต A-Green และ บัตรเดบิต A-Smart เพิ่มความสะดวกสบายไม่ต้องพกเงินสดซึ่งจะช่วยลดความเสียหายหากถูกโจรกรรม สะดวกรวดเร็วในการชำระเงินและไม่ต้องเสียเวลาในการทอนเงิน ลูกค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าบัตรเครดิต
สถาบันการเงินผู้ออกบัตร : ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) - BAAC
ประเภทบัตรเดบิต : VISA (Debit Card)

จุดเด่นและสิทธิประโยชน์ของ บัตรเดบิต A-Green
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท ณ ร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับบัตร VISA
 • ใช้ถอนเงิน วงเงินสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท ถอนครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้โอนเงินภายในบัตร/โอนไปบัญชีอื่น วงเงินสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) วงเงินสูงสุดต่อวัน 60,000 บาท ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ธ.ก.ส. เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อัตราค่าธรรมเนียม บัตรเดบิต A-Green
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตร : 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี : 250 บาท/ บัตร/ ปี


จุดเด่นและสิทธิประโยชน์ของ บัตรเดบิต A-Smart
 • ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน 120,000 บาท ณ ร้านค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่รับบัตร VISA
 • ใช้ถอนเงิน วงเงินสูงสุดต่อวัน 120,000 บาท ถอนครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้โอนเงินภายในบัตร/โอนไปบัญชีอื่น วงเงินสูงสุดต่อวัน 120,000 บาท ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้โอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (ORFT) วงเงินสูงสุดต่อวัน 120,000 บาท ที่เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ใช้สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ธ.ก.ส. เครื่อง ATM/CDM ธ.ก.ส. หรือเครื่อง ATM/CDM ในเครือข่าย ATM POOL ในประเทศได้ตลอด 24 ชั่วโมง
อัตราค่าธรรมเนียม บัตรเดบิต A-Smart
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตร : 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี : 300 บาท/ บัตร/ ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร บัตรเดบิต ธ.ก.ส.
ลูกค้าที่ต้องการสมัครบัตร ต้องมีบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีใดบัญชีหนึ่งจาก 2 บัญชีต่อไปนี้
 • บัญชีออมทรัพย์
 • บัญชีกระแสรายวัน
  *บัตรเดบิต 1 ใบ สามารถมีบัญชีได้สูงสุด 6 บัญชี โดยมีบัญชีออมทรัพย์ไม่เกิน 3 บัญชี และบัญชีกระแสรายวันไม่เกิน 3 บัญชี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-555-0555 หรือเว็บไซต์ www.baac.or.th
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

บัตรเครดิต/บัตรเดบิตเปิดตัวใหม่ล่าสุด