• บัตรเครดิต/บัตรเดบิต รายได้ ตั้งแต่ 50,000 บาท ขึ้นไป เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 6 จำนวน 57 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 1 ก.ค. 62
   17,355
  • มีเงินฝาก/เงินลงทุนเฉลี่ย รวมตั้งแต่ 1,000,000 บาท เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • อัปเดตข้อมูล 17 พ.ค. 62
   14,022
   • ชื่อ Credit / Debit Card
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทบัตร
   • เหมาะสำหรับ
   • วงเงินสูงสุด
    2-5 เท่าของรายได้
   • ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
    15 วัน
   • ค่าธรรมเนียมรายปี
    บัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (ธนาคารไม่เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป จะมีการ Waive เมื่อมีรายการใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี โดยไม่จำกัดยอดใช้จ่าย), บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (ธนาคารไม่เก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี โดยค่าธรรมเนียมรายปี ปีถัดไป จะมีการ Waive เมื่อมีรายการใช้จ่าย 12 ครั้ง / ปี โดยไม่จำกัดยอดใช้จ่าย)
  • รายได้ 50,000 บ./เดือน
  • อัปเดตข้อมูล 3 พ.ค. 62
   9,069
  • รายได้ 50,000 บ./เดือน
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ย. 62
   43,119
  • รายได้ 100,000 บ./เดือน