ค้นหา บัตรเครดิต/บัตรเดบิต credit card
รายละเอียด :

บัตรเดบิตธนชาตฟรีเวอร์ไลท์ (Freever-Lite Debit Card)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

บัตรเดบิตธนชาตฟรีเวอร์ไลท์ (Freever-Lite Debit Card)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

รายได้ขั้นต่ำ : โปรดสอบถามผู้ให้บริการบัตรฯ
Credit Card Product Highlight
บัตรเดบิตธนชาตฟรีเวอร์ไลท์ (Freever-Lite Debit Card)... บัตรเดบิตที่ให้คุณเบิกถอนเงินสด โอนเงิน และชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรได้ทั่วโลก เพื่อความสะดวกสบายพร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจากการใช้บัตรในเครือข่ายพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง MasterCard ตลอดจนมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ถือบัตรด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ดที่ช่วยป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและปลอมแปลงบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

รายละเอียด Credit Card บัตรเดบิตธนชาตฟรีเวอร์ไลท์ (Freever-Lite Debit Card)

ชื่อ Credit / Debit Card
:
บัตรเดบิตธนชาตฟรีเวอร์ไลท์ (Freever-Lite Debit Card)
ประเภทบัตร
:
ประเภทบัตรเดบิต, บัตร Debit
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร (ไม่กำหนดระยะเวลา)
:

สิทธิประโยชน์ : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนชาตฟรีเว่อร์ไลท์ (Freever-Lite)

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมถอนเงิน/ ถามยอด ทุกตู้ ATM ทั่วไทย
 • ฟรี! โอนเงินภายในธนาคาร/ จ่ายบิล ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่ตู้ ATM ธนชาต
 • ฟรี! โอนเงินแบบ ORFT ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ที่ตู้ ATM ธนชาต
 • ฟรี! โอนเงินแบบ ORFT รวม 10 ครั้ง/ เดือน ผ่าน Thanachart iNet & Thanachart Connect โมบายแอพ
 • สอบถามยอด ถอนเงินสด และโอนเงิน ทั้งภายในธนาคารและต่างธนาคารที่ตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วประเทศ
  (หมายเหตุ : สำหรับการทำรายการเบิกถอนเงินสดที่ต่างประเทศ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เพื่อปกป้องผู้ใช้บริการ โดยอาจปรับจำนวนครั้งในการเบิกถอนเงินสดต่างประเทศลง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายจากการทุจริตโดยบุคคลอื่น)
 • สามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ (Bill Payment) ของบริษัทต่างๆ ที่ธนาคารให้บริการรับชำระเงิน ผ่านตู้ ATM ธนาคารธนชาตสูงสุด 300,000 บาท/ บัตร/ วัน
 • สะดวกในการรูดชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ Cirrus ได้ทั่วโลก ด้วยวงเงินใช้จ่ายสูงสุด 300,000 บาท/บัตร/วัน
 • ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ด EMV ที่ได้รับการรับรองจาก Cirrus
 • ถอนเงินสดได้สูงสุด 300,000 บาท/บัตร/วัน ที่ตู้ ATM ทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย Cirrus และ Cirrus
 • สามารถกำหนดหรือปรับเปลี่ยนวงเงินบัตรเดบิตได้ตั้งแต่ 0 – 300,000 บาท/บัตร/วัน
  - สำหรับวงเงินรูดซื้อสินค้าและบริการ สามารถทำรายการได้ที่สาขาธนาคาร และ Thanachart Call Center 1770
  - สำหรับวงเงินถอนเงินสดในประเทศ สามารถทำรายการได้ที่ตู้ ATM ธนชาตทั่วประเทศ 
 • สามารถใช้ผูกกับบัญชีเงินฝากได้สูงสุด 6 บัญชี ทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันในบัตรเดียวสามารถใช้บัตรสมัครบริการและทำรายการต่างๆ ของธนาคารผ่านตู้ ATM ธนชาตได้ เช่น เปลี่ยนรหัสประจำบัตร (PIN), สมัครและทำรายการ PromptPay, การโอนเงิน Western Union เป็นต้น
ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
บัตรหลัก
:
มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ ค่าธรรมเนียมออกบัตรทดแทน 100/ บัตร)
บัตรเสริม
:
ไม่มีบัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปี
 
บัตรหลัก
:
มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 250 บาท/ บัตร/ ปี)
บัตรเสริม
:
ไม่มีบัตรเสริม
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1770
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
28 พ.ค. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต-Credit Card/บัตรเดบิต-Debit Card จากสถาบันการเงิน

 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์