• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส พลัสได้อีกเมื่อมี Cash Plus สิทธิประโยชน์ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64

  29 เม.ย. 64 545
  บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส พลัสได้อีกเมื่อมี Cash Plus สิทธิประโยชน์ตั้งแต่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64
  สิทธิประโยชน์บนบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส (ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64)
  สมัครเลยวันนี้ รับสิทธิพิเศษเพิ่ม 2 ต่อ
  *กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้าที่ร่วมรายการ/เงื่อนไขการแบ่งชำระ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ 
  **อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 25% สำหรับยอดคงค้าง 1,000 บาท และคำนวณจากยอดดอกเบี้ยตลอด 12 เดือนหาร 365 วัน
  ***จากตู้ ATM ที่มีเครื่องหมาย PLUS และ ATM POOL สามารถทำรายการได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารยูโอบี
  ****ผู้สมัครยังคงมีภาระในการชำระยอดขั้นต่ำที่ 2.5% ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือนสำหรับรอบบิล ก.ค. 63 ถึง 31 ธ.ค. 65 หลังจากนั้นภาระในการชำระยอดขั้นต่ำจะเท่ากับ 5% ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัคร
  เงื่อนไขการสมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส
  • โปรโมชั่นนี้ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64 สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครวงเงินยูโอบี แคชพลัส และใบสมัครได้รับการอนุมัติจากธนาคารภายในวันที่ 16 ก.ค. 64
  • ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% สำหรับ 2 รอบบัญชีแรก ทั้งกรณีเบิกถอนเต็มวงเงินและยอดถอนเพิ่ม หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
  • รับกระเป๋า ELLE Blue Stripe Bag ขนาด 18 x 11 x 8 นิ้ว 1 ใบ มูลค่า 3,590 บาท เมื่อมียอดกดเงินสดตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติบัตรฯ โดยธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ท่านกดเงินสดผ่านบัตรฯ หรือลูกค้ามีการแจ้งความประสงค์ ณ วันที่สมัครให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่ได้รับการอนุมัติ ธนาคารจะจัดส่งกระเป๋าให้ท่านตามที่อยู่ในใบแจ้งยอดบัญชี ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ธนาคารอนุมัติใบสมัคร
  • จำกัดการรับกระเป๋า 1 ใบ/ผู้ถือบัตร 1 ท่าน/ตลอดรายการ
  • ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 25% ต่อปี
  • กรณีไม่ได้รับกระเป๋าภายในระยะเวลาดังกล่าว โปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
  • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดส่งกระเป๋า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ เกี่ยวกับกระเป๋า กรุณาติดต่อ บมจ. เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ เลขที่ 2 อาคารมนูญผล ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ ซอย 10 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม 10120 โทร. 0-2676-2727 ต่อ 2535, 2538, 2531 E-mail: sales@snjinter.com
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2285-1555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์