• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • Power Buy Cooling Fair 2021 : ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้า กับบัตร KTC

  28 เม.ย. 64 623
  Power Buy Cooling Fair 2021 : ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้า กับบัตร KTC
  ผ่อนแอร์ ตู้เย็น 0% พร้อมรับส่วนลดทันที สูงสุด 22%
  • ต่อ 1 : ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน หรือ 0.59% นานสูงสุด 24 เดือน สำหรับสินค้าแอร์ ตู้เย็น ที่ร่วมรายการ
  • ต่อ 2 : รับส่วนลดทันทีสูงสุด 22% เงื่อนไขตามที่ร้านค้ากำหนด
  หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับทุกรายการผ่อนชำระ ที่ Power Buy
  ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 มี.ค. 64 - 31 พ.ค. 64
  เงื่อนไขรายการผ่อนชำระ
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC และ/หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD  ("สมาชิก") ที่ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิต KTC และ/หรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD  ("บัตรฯ") ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 ("ระยะเวลารายการ") ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้น สมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC 0% เฉพาะการชำระค่าสินค้า/บริการที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  • บัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด KTC PROUD ผ่อนชำระ 0% นาน 4 เดือน ต้องมีราคาขั้นต่ำ 3,000 บาท ขึ้นไป หรือผ่อนชำระสินค้าด้วยอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.59% /เดือน นาน 10 เดือน หรือ อัตราดอกเบี้ยฯ คงที่ 0.59% /เดือน นาน 24 เดือน เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • สินค้าที่ร่วมรายการลดสูงสุด 22% (ตามที่ร้านค้ากำหนด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
  • ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับทุกรายการผ่อนชำระ ที่ Power Buy
  เงื่อนไขกลางรายการส่งเสริมการขาย
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
  • เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์