• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ดีลดีย์ มีไว้ไม่ตกเทรนด์ "บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์" สมัครวันนี้! รับแคชแบ็ค สูงสุด 600 บาท

  26 เม.ย. 64 523
  ดีลดีย์ มีไว้ไม่ตกเทรนด์ "บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์" สมัครวันนี้! รับแคชแบ็ค สูงสุด 600 บาท
  บัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี สมัครบัตรวันนี้! รับแคชแบ็คสูงสุด 600 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่กำหนด
  สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ และมียอดผ่อนสินค้าสะสม ณ ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป ที่ร่วมรายการ ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติ(ไม่รวมการกดเงินสด) ตามเงื่อนไข ดังนี้
  หมายเหตุ
  • สำหรับทุกช่องทางการสมัคร ยกเว้น Uchoose และ KMA
  • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
  ระยะเวลาที่ร่วมรายการ : 1 เม.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564
  เงื่อนไขรายการส่งเสริมการตลาด
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครบัตรเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อยส์ ที่เป็นบัตรใหม่เฉพาะบัตรหลักที่ได้รับอนุมัติ ตั้งแต่วันที่  1 เม.ย.2564 - 30 ก.ย. 2564  และมียอดผ่อนสินค้าสะสม ณ ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป ที่ร่วมรายการ ภายใน 30 วันนับจากวันอนุมัติ(ไม่รวมการกดเงินสด) ตามเงื่อนไข ดังนี้
  • สงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาทต่อ 1 หมายเลขบัตรหลักตลอดรายการ
  • เงื่อนไขการรายการส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่ร่วมกรณีสมัครผ่าน Uchoose, KMA
  • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนต่อหมายเลขบัตรหลักที่ตรงตามเงื่อนไข ภายใน 60 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขาย
  • รายการที่จะได้รับการคำนวณยอดใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการตลาด จะเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติและยึดถือวันทำรายการเป็นเกณฑ์
  • การคำนวณยอดใช้จ่ายจะคำนวณจากยอดหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้วเท่านั้น
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชำระหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดใดๆ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน หรือ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข/ สิทธิประโยชน์ใดๆของรายการส่งเสริมการตลาดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
  • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2345-6789

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์