• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • จัดเต็มแบบไม่ต้องจ่ายเต็ม ด้วยบัตรกดเงินสด Speedy Cash ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 36 เดือน

  18 ก.พ. 64 968
  จัดเต็มแบบไม่ต้องจ่ายเต็ม ด้วยบัตรกดเงินสด Speedy Cash ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 36 เดือน
  บัตรกดเงินสด Speedy Cash...ซื้อของที่ใช่ ถูกใจ สบายกระเป๋า ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 36 เดือน กับร้านค้าที่ร่วมรายการ
  เงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Speedy Cash ทุกประเภท ยกเว้นบัตร Speedy Cash Plus และ Speedy Cash Prompt ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ที่มีหมายเลขบัตร 777777xx xxxxxxxx ("ผู้ถือบัตร") รับสิทธิผ่อน 0 % สูงสุดนาน 36 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการที่มียอดแบ่งจ่ายผ่านบัตร Speedy Cash และบัตรอัพทูมี Speedy Cash ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 4 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 1,800 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 6 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 10 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 3,600 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 12 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 4,500 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 15 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 5,400 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 18 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 20 เดือน, ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 7,200 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 24 เดือนหรือยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตั้งแต่ 10,800 บาทขึ้นไปสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 - 30 มิถุนายน 2564 โดยร้านค้าที่ร่วมรายการมีดังนี้
   - ร้านโทรศัพท์มือถือ: AIS Shop, DTAC Shop, True Shop, Jaymart Shop, TG Fone, CSC, iStudio by Copperwired, .life, Samsung Shop, Huawei Shop และ Vivo Shop
   - ร้านสินค้าไอที : Studio7, Banana IT, IT City, iStudio by SPVI, J.I.B., iStudio by Uficon, U-Store และ Advice IT Infinite
   - ร้านกล้องถ่ายรูป : Big Camera, World Camera, Zoom Camera, Digital2home, Foto File และ EC Mall
   - ร้านเครื่องใช่ไฟฟ้า : Power Buy และ Power Mall
   - ร้านกลุ่มยางยนต์ : B-QUIK
   - ร้านกลุ่มHousehold : HomePro, Mega Home, ไทวัสดุ, baan & BEYOND, SB Design Square และ Index Living Mall
  • สามารถสอบถามรายละเอียดของสินค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้จากพนักงานในร้านที่ให้บริการก่อนทำรายการ
  • การให้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวเฉพาะผู้ถือบัตรที่มีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี และไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืน และ/หรือ ละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใด ๆ ของการเป็นผู้ถือบัตร ของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนดำเนินการ
  • การผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตร ตลอดระยะเวลาการผ่อนชำระ หากมีการยกเลิกการใช้บัตรก่อนการผ่อนชำระครบถ้วนถือเป็นการผิดเงื่อนไขการให้บริการ ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระเงินตามจำนวนแบ่งจ่ายคงเหลืออยู่ทั้งหมดพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดของธนาคารทันที
  • ในกรณีที่ผู้ถือบัตรชำระน้อยกว่ายอดผ่อนชำระตามที่ธนาคารเรียกเก็บ ถือว่าผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมดทันที และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเรียกให้ผู้ถือบัตรชำระหนี้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ ขณะนั้น รวมทั้งค่าติดตามทวงถามหนี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และหรือหรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ และไม่ต้องรับผิดชอบต่อความความเสียหายใด ๆ จากการซื้อหรือการใช้สินค้าหรือบริการดังกล่าว หากมีปัญหาในการจัดส่งหรือการให้บริการ โปรดติดต่อกับร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์