• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เงินก้อนใหญ่ สมัครง่าย ได้เงินเร็ว ดอกเบี้ยต่ำสุด 10.99% ต่อปี นานสูงสุด 9 เดือนแรก

  5 ก.พ. 64 875
  สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เงินก้อนใหญ่ สมัครง่าย ได้เงินเร็ว ดอกเบี้ยต่ำสุด 10.99% ต่อปี นานสูงสุด 9 เดือนแรก
  ให้คุณมีเงินก้อนใหญ่พร้อมใช้ทุกสถานการณ์
  • สมัครง่าย ไม่ต้องค้ำ
  • วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท
  • สมัครครั้งเดียว มีวงเงินสำรองพร้อมใช้ตลอดไป
  ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64
  เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% นาน 9 เดือนแรก
  • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ / มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้สมัครสินเชื่อที่ยื่นใบสมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 - 31 มีนาคม 2564 จะต้องได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป พร้อมชำระค่างวดโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Auto Debit)  จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นานสูงสุด 9 เดือน (270 วัน) นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ ภายหลังจากครบกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเป็นต้นไป
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1 ล้านบาท
  • การคำนวณรายได้ ภาระหนี้ การอนุมัติวงเงินสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์