• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12 กับ KTC PROUD เคลียร์ "ง่าย" กว่าเดิม จะกด จะจ่าย...ก็ได้ลุ้นเคลียร์

  29 ม.ค. 64 591
  เคลียร์หนี้ ซีซั่น 12 กับ KTC PROUD เคลียร์ "ง่าย" กว่าเดิม จะกด จะจ่าย...ก็ได้ลุ้นเคลียร์
  คลายเครียด มาเคลียร์หนี้ ซีซั่น 12 กับ KTC PROUD เคลียร์หนี้เกลี้ยงรอบใหม่ ง่ายกว่าเดิม แค่จ่ายตรงก็ได้ลุ้น จะกดเพิ่มก็ได้สิทธิ์ไม่อั้น มีหนี้ล้านก็เคลียร์ให้ล้าน ลงทะเบียนเดียวลุ้นตลอดโครงการ
  • รางวัลที่ 1 เคลียร์หนี้ 100% จำนวน 11 รางวัล (11 รอบ รอบละ 1 รางวัล)
  • รางวัลที่ 2 เคลียร์หนี้ 10% จำนวน 385 รางวัล (11 รอบ รอบละ 35 รางวัล)
  จำนวนของรางวัลรวม 396 รางวัล
  สมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD สามารถร่วมรายการได้เมื่อทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ หรือ SMS
  • แค่จ่ายดี แต่ไม่กดเงินเพิ่ม รับ 1 สิทธิ์ต่อรอบการจับรางวัล สำหรับสมาชิกที่มีการชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข คือชำระไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำและชำระภายในวันครบกำหนดชำระเงินในรอบนั้นๆ และต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์ใช้ดี (รอบที่ 1 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.พ. 64 , รอบที่ 2 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน มี.ค. 64 , รอบที่ 3 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน เม.ย. 64 , รอบที่ 4 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน พ.ค. 64 , รอบที่ 5 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน มิ.ย. 64 , รอบที่ 6 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.ค. 64,รอบที่ 7 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ส.ค. 64 , รอบที่ 8 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.ย. 64 , รอบที่ 9 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ต.ค. 64 , รอบที่ 10 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน พ.ย. 64 ,รอบที่ 11 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ธ.ค. 64 )
  • ถ้ากดเพิ่ม ก็ยิ่งได้สิทธิ์ลุ้นมากขึ้น รับ1 สิทธิ์ลุ้น จากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วันจนถึงวันสรุปรอบบัญชี ((รอบที่ 1 ก.พ.64 เทียบ ม.ค. 64 รอบที่ 2 มี.ค.64 เทียบ ก.พ.64, รอบที่ 3 เม.ย.64 เทียบ มี.ค.64, รอบที่ 4 พ.ค.64 เทียบ เม.ย.64 ,รอบที่ 5 มิ.ย.64 เทียบ พ.ค.64 ,รอบที่ 6 ก.ค.64 เทียบ มิ.ย.64 , รอบที่ 7 ส.ค.64 เทียบ ก.ค.64 ,รอบที่ 8 ก.ย.64 เทียบ ส.ค.64 , รอบที่ 9 ต.ค.64 เทียบ ก.ย.64 , รอบที่ 10 พ.ย.64 เทียบ ต.ค.64 ,รอบที่ 11 ธ.ค.64 เทียบ พ.ย.64))
  เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลด
  • สมาชิกผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการคือสมาชิกฯที่ส่ง SMS เพื่อลงทะเบียน หรือ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/cleardebt12 หรือลงทะเบียนตามช่องทางที่บริษัทฯกำหนดตั้งแต่วันที่  1 ม.ค.64 -31 ธ.ค. 64 และยังไม่ได้รับการอนุมัติใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ขอสงวนสิทธิ์สำหรับบัตรสินเชื่อพร้อมใช้กล้วย กล้วย by KTC PROUD ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • สิทธิ์กดเพิ่ม สมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับ1 สิทธิ์ลุ้นจากยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นทุก 2,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรอบบัญชีก่อนหน้า และคงค้างทุกวันอย่างน้อย 15 วันจนถึงวันสรุปรอบบัญชี ((รอบที่ 1 ก.พ.64 เทียบ ม.ค. 64 รอบที่ 2 มี.ค.64 เทียบ ก.พ.64, รอบที่ 3 เม.ย.64 เทียบ มี.ค.64, รอบที่ 4 พ.ค.64 เทียบ เม.ย.64 ,รอบที่ 5 มิ.ย.64 เทียบ พ.ค.64 ,รอบที่ 6 ก.ค.64 เทียบ มิ.ย.64 , รอบที่ 7 ส.ค.64 เทียบ ก.ค.64 ,รอบที่ 8 ก.ย.64 เทียบ ส.ค.64 , รอบที่ 9 ต.ค.64 เทียบ ก.ย.64 , รอบที่ 10 พ.ย.64 เทียบ ต.ค.64 ,รอบที่ 11 ธ.ค.64 เทียบ พ.ย.64))  ไม่จำกัดสิทธิ์ต่อรอบการจับรางวัล
  • ยอดเงินต้นคงค้างที่เพิ่มขึ้นที่นำมาคำนวณสิทธิ์ คือเงินต้นเท่านั้น ไม่คิดรวมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินค่าปรับและรายการปรับปรุงทุกประเภท
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้แบบรอบต่อรอบ สมาชิกฯ ที่มียอดเงินต้นคงค้างเพิ่มขึ้นเป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายหรือสมาชิกที่มีประวัติการชำระถูกต้องครบถ้วนรอบสามารถได้รับสิทธิ์ในทุกรอบการจับรางวัล
  • สิทธิ์จ่ายดี สมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD รับสิทธิ์จ่ายตรง รับ 1 สิทธิ์ต่อรอบการจับรางวัล สำหรับสมาชิกที่มีการชำระหนี้ตรงเวลาตามเงื่อนไข คือชำระไม่น้อยกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำและชำระภายในวันครบกำหนดชำระเงินในรอบนั้นๆ และต้องไม่เป็นสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์กดเพิ่ม  (รอบที่ 1 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.พ. 64 , รอบที่ 2 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน มี.ค. 64 , รอบที่ 3 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน เม.ย. 64 , รอบที่ 4 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน พ.ค. 64 , รอบที่ 5 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน มิ.ย. 64 , รอบที่ 6 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.ค. 64,รอบที่ 7 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ส.ค. 64 , รอบที่ 8 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ก.ย. 64 , รอบที่ 9 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ต.ค. 64 , รอบที่ 10 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน พ.ย. 64 ,รอบที่ 11 ลูกค้าที่มีการจ่ายเงินในเดือน ธ.ค. 64)
  • บริษัทฯ จะคำนวณสิทธิ์เป็นรอบๆ นับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น ไม่นับสิทธิ์ย้อนหลัง และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 50 สิทธิ์ต่อท่านต่อรอบบัญชี
  • จับสลากเพื่อหาผู้โชคดีเวลา 14.00 น. ณ KTC TOUCH สาขาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ktc.co.th ตามรอบการจับรางวัล ทั้ง 11 รอบ ดังนี้  22 มี.ค. ,22 เม.ย., 21 พ.ค., 22 มิ.ย., 22 ก.ค., 20 ส.ค., 22 ก.ย., 22 ต.ค. , 22 พ.ย. , 22 ธ.ค. 64  และ 21 ม.ค. 65 และประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.ktc.co.th รอบที่ 1-11 ดังนี้ 31 มี.ค., 30 เม.ย. , 31 พ.ค., 30 มิ.ย. , 30 ก.ค. , 31 ส.ค. , 30 ก.ย. , 31 ต.ค. , 30 พ.ย., 31 ธ.ค. 64 และ 31 ม.ค. 65
  • สงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้สมาชิกฯ ที่มีสถานภาพบัญชีปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระเงิน ณ วันที่ดึงข้อมูล
  • ผู้โชคดีแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวในแต่ละรอบการจับรางวัล
  • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528 หากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • บริษัทฯ จะหัก/ลดยอดหนี้คงค้างชำระบัญชีสินเชื่อพร้อมใช้ทั้งหมดให้แก่ผู้โชคดีในรอบที่ 1-11 ณ วันสรุปรอบบัญชี ก.พ., มี.ค., เม.ย. , พ.ค. , มิ.ย., ก.ค. , ส.ค. , ก.ย. , ต.ค. , พ.ย. , ธ.ค. 64 ตามมูลค่าของรางวัลลดยอดหนี้ที่ผู้โชคดีได้รับ  โดยจะลดยอดหนี้ภายใน 90 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล รางวัลลดยอดหนี้ที่ผู้โชคดีได้รับ โดยจะลดยอดหนี้ภายใน 90 วันหลังจากวันประกาศผลรางวัล
  • รางวัลที่ได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนให้บุคคลอื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิก เพิกถอนหรือเรียกคืนของรางวัลตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์ร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่มีเจตนาที่จะเบิกถอนเงินกู้เพื่อไปใช้จ่ายจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อพร้อมใช้ ทั้งนี้ถือเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์เด็ดขาดของบริษัทฯ ที่อาจไม่ให้หรือขอตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีชื่อ สกุล ตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรกดเงินสด KTC PROUD เท่านั้น และสมาชิกผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์เรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นหรืออ้างว่าเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมรายการของบริษัทฯ
  • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ถือเป็นการให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการถ่ายภาพผู้โชคดีเพื่อนำภาพและชื่อของผู้โชคดี เผยแพร่เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนหนังสือพิมพ์ และ/หรือสื่อโฆษณาอื่น
  • พนักงานบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทโฆษณาที่เกี่ยวข้องพร้อมครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด กติกา และเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ใบอนุญาตเลขที่ 472-482/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์