• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • KTC PROUD บัตรใหม่ แค่รูดครั้งแรก รับเลย 100 บาท

  15 ม.ค. 64 450
  KTC PROUD บัตรใหม่ แค่รูดครั้งแรก รับเลย 100 บาท
  สำหรับสมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD UNIONPAY บัตรใหม่ แค่รูดครั้งแรก รับ e-Coupon 100 บาท (เครดิตเงินคืน) ผ่านทาง แอป KTC Mobile
  ตามขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
  1. เมื่อได้รับบัตร KTC PROUD UNIONPAY สมาชิกฯ ต้องดาวน์โหลด แอป KTC Mobile ก่อน เพื่อลงทะเบียนบัตรฯ
  2. ใช้บัตร KTC PROUD UNIONPAY รูดเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ กับร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ UNIONPAY ได้ทั่วไทย โดยต้องมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/รายการ  และต้องรูดทำรายการภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
  3. สมาชิกจะได้รับ e-Coupon เครดิตเงินคืน มูลค่า 100 บาท ผ่านทาง แอป KTC Mobile ภายใน 20 วัน นับจากวันที่สมาชิกทำรายการรูด
  4. ต้องกดรับ e-Coupon เพื่อเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ e-Coupon (หากสมาชิกไม่กดรับ e-Coupon ภายในระยะเวลาดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก e-Coupon นั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  5. รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรกดเงินสดฯ ภายในวันถัดไป นับจากวันที่กดรับ e-Coupon
  หมายเหตุ
  • กรณีสมาชิกทำการลงทะเบียนใช้งาน แอป KTC Mobile ภายหลังจากวันและเวลาที่ทำรายการรูดบัตรกดเงินสด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่ง e-Coupon เครดิตเงินคืน ย้อนหลังให้
  • จำกัดจำนวนเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ไม่เกิน 100 บาท ต่อสมาชิกตลอดระยะเวลารายการ
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ม.ค. 64 - 31 ต.ค. 64
  เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลด
  • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD ("สินเชื่อฯ") ซึ่งได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564 ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
  • สมาชิกบัตรกดเงินสด KTC PROUD ("สมาชิก") จะต้องลงทะเบียนและเปิดใช้งาน แอป KTC Mobile เพื่อใช้รับ e-Coupon ตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับ e-Coupon เครดิตเงินคืน มูลค่า 100 บาท  ผ่านทาง แอป KTC Mobile เมื่อสมาชิกมียอดรูดบัตรกดเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการ ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/รายการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
  • สมาชิกจะได้รับ e-Coupon เครดิตเงินคืน ผ่านแอป KTC Mobile ภายใน 20 วัน นับจากวันที่สมาชิกทำรายการรูดบัตรกดเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้า/บริการตามเงื่อนไข โดยสมาชิกจะต้องกดรับ e-Coupon เพื่อเป็นเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับ e-Coupon หากสมาชิกไม่กดรับ e-Coupon เครดิตเงินคืน ภายในระยะเวลาดังกล่าว เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก e-Coupon เครดิตเงินคืน นั้นทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เมื่อสมาชิกได้ทำการกดรับ e-Coupon เครดิตเงินคืน ตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว เคทีซีจะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อฯ ของสมาชิกภายในวันถัดไป นับจากวันที่กดรับ e-Coupon เครดิตเงินคืน
  • กรณีสมาชิกทำการลงทะเบียนใช้งาน แอป KTC Mobile ภายหลังจากวันและเวลาที่ทำรายการรูดบัตรกดเงินสด เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่ง e-Coupon เครดิตเงินคืน ย้อนหลังให้
  • จำกัดจำนวนเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ไม่เกิน 100 บาท ต่อสมาชิกตลอดระยะเวลารายการ
  • ขอสงวนสิทธิ์เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกสินเชื่อฯ ที่มีสถานะบัญชีเป็นปกติ และไม่ผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่เคทีซีดึงข้อมูลเพื่อคำนวณเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อการบริโภค เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อฯ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซี ถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์