• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ให้คุณเป็นเจ้าของ iPhone รุ่นไหนได้ทุก 24 เดือน เริ่มต้นเพียง 481 บาท/เดือน เฉพาะลูกค้าซิตี้ เรดดี้เครดิต

  26 พ.ย. 63 2,952
  ให้คุณเป็นเจ้าของ iPhone รุ่นไหนได้ทุก 24 เดือน เริ่มต้นเพียง 481 บาท/เดือน เฉพาะลูกค้าซิตี้ เรดดี้เครดิต
  เป็นเจ้าของ iPhone รุ่นใหม่ได้ทุก 24 เดือน เริ่มต้นเพียง 481 บาท/เดือน พร้อมรับสิทธิพิเศษ 2 ต่อ
  ต่อที่ 1 รับฟรี หูฟัง Powerbeats มูลค่า 7,700 บาท สำหรับ 500 ท่านแรกเท่านั้น
  ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท
  iPhonr for Life คืออะไร?
  ขั้นตอน 1
  เลือกซื้อ iPhone ของคุณได้ที่ Apple Reseller ที่ร่วมรายการ
  ขั้นตอน 2 เข้าโปรแกรม iPhone for Life
  ขั้นตอน 3 ชำระรายเดือนด้วยบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต ตั้งแต่เดือนที่ 1-24 และเงินก้อนสุดท้ายเดือนที่ 25 ด้วยดอกเบี้ย 0% เป็นไปตามตารางการแบ่งชำระรายเดือน
  ขั้นตอน 4 เมื่อครบ 24 เดือน คุณสามารถเลือก
  • คืนเครื่อง รับเครดิตเงินคืน : เดือนที่ 25 27% ของมูลค่าเครื่อง หรือ
  • เก็บเครื่อง ชำระเงินก้อน : เดือนที่ 25 27% ของมูลค่าเครื่อง
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ iPhone for Life
  • โปรแกรม iPhone for Life เป็นบริการแบ่งชำระ ค่าเครื่องเปล่า iPhone ผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ณ ร้าน Apple Reseller ที่ร่วมรายการ
  • ค่าใช้จ่ายสำหรับ Citi iPhone for Life จะมีมูลค่าเท่ากับราคาเครื่องเปล่า iPhone ณ ร้าน Apple Reseller ที่ร่วมรายการ ซึ่งประกอบด้วย
   (1) ค่าใช้จ่ายแบ่งชำระรายเดือนจำนวน 24 เดือน และ
   (2) เงินก้อนเดือนสุดท้ายเดือนที่ 25 ซึ่งค่าใช้จ่ายเงินก้อนเดือนสุดท้ายจะเทียบเท่ากับมูลค่ารับซื้อคืนเครื่อง iPhone
  • เมื่อผ่อนชำระครบ 24 เดือน และนำเครื่อง iPhone มาคืนที่ Apple Reseller ที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่บริษัทรับซื้อคืนเครื่องกำหนด ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันที่สรุปรอบบิลงวดที่ 24 ผู้เข้าร่วมโปรแกรม iPhone for Life จะได้รับสิทธิ์
   (1) คืนเครื่อง ณ Apple Reseller ที่ร่วมรายการ และ
   (2) รับมูลค่ารับซื้อคืนเครื่องเทียบเท่ากับจำนวน ค่าใช้จ่ายเงินก้อนเดือนสุดท้ายเดือนที่ 25
  • หากท่านไม่สามารถใช้สิทธิ์ หรือเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ในการ คืนเครื่องภายในระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเงินก้อนเดือนสุดท้ายเดือนที่ 25 ซึ่งจะถูก เรียกเก็บในเดือนถัดไปทันที
  • ยอดแบ่งชำระ iPhone for Life แต่ละเดือนขึ้นอยู่กับราคาของรุ่น iPhone ณ ร้าน Apple Reseller ที่ร่วมรายการ
  • เงื่อนไขการรับซื้อคืนและราคาซื้อขายดำเนินการโดย บริษัท CompAsia Thailand ภายใต้บริการและเงื่อนไขที่กำหนด
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับการรับซื้อคืนและราคาซื้อขาย
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวกับบริการนี้
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด Citi iPhone for Life ผ่าน www.citibank.co.th หรือช่องทางอื่นๆ ของธนาคาร
  • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้าและไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้จัดจำหน่ายโดยตรง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขโปรแกรม iPhone for Life อื่นๆ จะแสดงไว้ที่ https://www.citibank.co.th/th/static/pdf/RC-iphoneforlife-TCs.pdf โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างละเอียด
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่น Powerbeats
  • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 20 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
  • รับฟรี หูฟังไร้สาย Powerbeats? มูลค่า 7,700 บาท เมื่อเข้าร่วมโปรแกรม iPhone for Life กับซิตี้ เรดดี้เครดิต ณ ร้าน Apple Reseller ที่ร่วมรายการ
  • จำกัด 500 สิทธิ์ตลอดระยะ เวลาโปรแกรม
  • สีของสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวนคงเหลือ ณ ร้าน Apple Reseller ที่ร่วมรายการ
  • จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อสมาชิก ตลอดระยะเวลาโปรแกรม
  • รับของกำนัลได้ที่ Apple Reseller เมื่อเข้าร่วมโปรแกรม iPhone for Life
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดโปรโมชั่นก่อนเข้าร่วมโปรแกรม iPhone for Life ณ ร้าน Apple reseller ที่ร่วมรายการ
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนของกำนัล หากสมาชิกได้รับของกำนัลเรียบร้อยแล้ว
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลของในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริม การขายนี้
  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน
  • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
  • รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอด ใช้จ่ายผ่านโปรแกรม Citi PayLite ด้วยบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต/เซลล์สลิปดังนี้
   (1) 20,000 - 24,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 400 บาท
   (2) 25,000 - 34,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
   (3) 35,000 - 49,999 รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
   (4) 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
  • ท่านจะต้องลงทะเบียน เพื่อรับเครดิตเงินคืนผ่าน SMS โดย พิมพ์ IPHONE (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต 12 หลักสุดท้าย (ไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) ภายในระยะ เวลารายการส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้เป็นรายการส่งเสริมการขายเดียวกับ iPhone 12 รหัสส่งเสริมการขาย TCBU28 ที่มอบเครดิตเงินคืนเฉพาะการซื้อสินค้า ณ ร้านค้า Apple Reseller ที่ร่วมรายการเท่านั้น
  • ธนาคารฯ จะทำการตรวจสอบเฉพาะการแบ่งจ่ายผ่านบัญชีฯ ที่ครบตามเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และ ลงทะเบียนผ่านระบบ SMS ตามเงื่อนภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ที่กำหนดเท่านั้น
  • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท/สมาชิกฯ/เดือน
  • เครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชี ซิตี้ เรดดี้เครดิตที่ใช้ทำรายการ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 64
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้บัญชีฯ อื่นได้
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
  • สมาชิกฯ ต้องคงสถานภาพสมาชิกฯ จนถึง ณ วันที่ทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีฯ
  • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite ได้ที่ https://www.citibank.co.th/th/credit-cards/citibank-paylite.htm
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์