• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน พิเศษ! รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท

  21 ต.ค. 63 917
  ฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน พิเศษ! รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท 
  สิทธิพิเศษสำหรับมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น! กดเงินสดฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน รับเพิ่ม! เครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
  กดเงินสด ฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน
  หมายเหตุ
  • ดอกเบี้ยหมื่นละ 5 บาทต่อวัน คำนวณจากดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกในอัตรา 18% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยมีผลกับบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่อนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น
  พิเศษ! รับเพิ่มเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
  เงื่อนไขกดเงินสดฟรีดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วัน
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นลูกค้าใหม่ที่มีรายได้ประจำ หรือเป็นลูกค้าผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) และยื่นสมัครสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 63 - 31 ธ.ค. 63
  • ลูกค้าบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่สมัครก่อนวันเริ่มโครงการ หรือได้ยกเลิกบัตรดังกล่าวเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน หรือลูกค้าโครงการสินเชื่อเงินด่วนทันใจกสิกรไทยสำหรับกลุ่มวิชาชีพพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ทุกสาขา (รักษาคน) ทันตแพทย์ นักบินพาณิชย์ อัยการ ผู้พิพากษา ผู้ตรวจสอบบัญชี และผู้ที่เข้าร่วมโครงการอื่นๆ ที่ได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลูกค้าผู้ประกอบการ และลูกค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขข้อ 1 มีสิทธิ์ได้รับข้อเสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุด 30 วัน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ เมื่อสมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash หลังจากครบระยะเวลาที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษแล้วลูกค้าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
  • จำกัดสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังคงสภาพสมาชิกสถานะปกติ และมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคารโดยลูกค้าจะต้องชำระหนี้ขั้นต่ำของยอดเงินคงค้างชำระภายในวันครบกำหนดชำระในใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน มิเช่นนั้นจะถือว่าลูกค้าผิดนัดชำระ และไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
  • สิทธิดอกเบี้ยพิเศษไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของกำนัลอื่นได้
  • ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขข้อ 3 โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า หากลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ หรือชำระหนี้น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้ โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยปกติตามวงเงินสินเชื่อบัตรเงินด่วน Xpress Cash ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติ
  เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นลูกค้าที่สมัครบัตรเงินด่วน Xpress Cash พร้อมกับสมัครบริการเงินสดโอนไว Cash Day 1 และได้รับอนุมัติ ระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
  • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้สมัครและได้รับอนุมัติบัตรเงินด่วน Xpress Cash ภายในระยะเวลาโครงการ และชำระเงินตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • ลูกค้าต้องสมัครทำรายการเงินสดโอนไว Cash day 1 โดยโอนเงินตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีออมทรัพย์กสิกรไทยของลูกค้า และต้องมียอดรวมเงินต้นและดอกเบี้ยคงค้างต่อวัน ตั้งแต่ 10,000 บาท - 29,999 บาท เพื่อรับเงินคืน 100 บาท หรือ ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป เพื่อรับเงินคืน 1,000 บาท ติดต่อกัน 60 วัน
  • จำกัดสิทธิ์การรับเงินคืน 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์
  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีบัตร Xpress Cash ภายใน 60 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ โดยการรับเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของลูกค้าไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับเงินคืน ลูกค้าจะต้องติดต่อธนาคารภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากลูกค้าไม่ติดต่อธนาคารภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าการคำนวณและการรับเงินคืนถูกต้องแล้ว กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย และค่าปรับรวมกันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์