• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • ลุ้นรับทองคำหนัก 1 บาท เมื่อกดเงินสดที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ด้วยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส

  8 ก.ย. 63 947
  ลุ้นรับทองคำหนัก 1 บาท เมื่อกดเงินสดที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ด้วยบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส
  บัตรกดเงินสดยูเมะพลัส...ถอนเงินสดที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม รับสิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 27,700 บาท (ราคา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 277,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 63 - 30 พ.ย. 63
  เงื่อนไข
  • เฉพาะผู้ถือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ที่ทำรายการเบิกถอนเงินสดที่ตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 จะได้รับสิทธิ์ชิงโชค 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการ (1 สลิปเอทีเอ็ม)
  • ของรางวัล ได้แก่ สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท มูลค่ารางวัลละ 27,700 บาท (ราคา ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563) จับรางวัล 1 ครั้ง จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 277,000 บาท
  • ธนาคารจะจัดพิมพ์ข้อมูลของผู้ร่วมรายการที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข และตามจำนวนสิทธิ์ที่ได้รับมาจับรางวัล ณ บริษัท ลักกี้วัน กรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี เริ่มรายการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 จับรางวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ภายในเวลา 17.00 น.
  • ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.krungsri.com และ www.umayplus.com ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
  • สงวนสิทธิ์มอบของรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่ยังคงสถานะการถือบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส และบัตรกดเงินสดยูเมะพลัส พรีเมียร์ ในขณะที่ขอรับของรางวัลเท่านั้น
  • ผู้โชคดีต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง พร้อมแสดงบัตรประชาชนและสำเนา 1 ชุด ณ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 ฝ่ายส่งเสริมการตลาดลูกค้ารายย่อย ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาทำการของธนาคารภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากผู้โชคดีไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
  • พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทในเครือธนาคาร บริษัทตัวแทนโฆษณาและคณะกรรมการดำเนินรายการ รวมทั้งครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการมีสิทธิ์ชิงรางวัลโดยไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ แต่มีสิทธิ์ได้รับเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  • ผู้โชคดีเป็นผู้เสียค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ คิดจากราคาที่ธนาคารจัดซื้อ
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการนำชื่อ-สกุล ภาพเสียง และรายละเอียดอื่นใดของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลออกเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจของธนาคารตามที่เห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
  • การตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
  • รายการชิงรางวัลได้รับอนุญาตจากที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี กรมการปกครอง ใบอนุญาตเล่มที่ 581/2563 ออกให้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนนทบุรี
  หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดจากตู้กรุงศรี เอทีเอ็ม 13 บาทต่อครั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นไปตามที่กำหนด โดยบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้สินเชื่อ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1572 หรือ 0-2695-0000

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์