• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อทะเบียนรถ ทุบดอกเบี้ยเหลือ 0.88% ต่อเดือน จากเงินติดล้อ สมัครด่วน! วันนี้ - 30 ก.ย. 63 เท่านั้น

  26 ส.ค. 63 511
  สินเชื่อทะเบียนรถ ทุบดอกเบี้ยเหลือ 0.88% ต่อเดือน จากเงินติดล้อ สมัครด่วน! วันนี้ - 30 ก.ย. 63 เท่านั้น
  โปรโมชั่นทุบดอกเบี้ย เหลือ 0.88% ต่อเดือน! สมัครด่วน! 1 ส.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 เท่านั้น
  สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง - กระบะ
  • กู้ได้ ไม่ต้องใช้สลิป
  • ไม่ต้องใช้คนค้ำ
  • รับเงินสดทันที
  • อายุรถสูงสุด 20 ปี
  สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
  • กู้ได้ ไม่ต้องใช้สลิป
  • ไม่ต้องใช้คนค้ำ
  • รับเงินสดทันที
  • อายุรถสูงสุด 15 ปี
  หมายเหตุ
  • ดอกเบี้ย หมายถึง อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม คำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
  • สำหรับอัตราดอกเบี้ย 0.88% ต่อเดือน เป็นดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบคงที่ต่อเดือน ซึ่งเทียบเคียงจากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่แท้จริงแบบลดต้นลดดอก ในอัตรา 18.95% ต่อปี (โดยคำนวณเทียบเคียงจากระยะเวลาการกู้ 12 เดือน)
  • กรณีไม่ต้องใช้ผู้ค้ำประกัน สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่อาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ให้บริการสาขา และถือกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป สำหรับสินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท และอาศัยอยู่ในที่อยู่ปัจจุบันตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และถือครองกรรมสิทธิ์รถตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป
  • กรณีรับเงินสด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จำนวนเงินที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (รถมอเตอร์ไซค์ ไม่เกิน 35,000 บาท)
  • สำหรับรถทุกประเภท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ รถเก๋ง รถกระบะ โดยรถมอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 15 ปี รถเก๋ง กระบะ อายุรถไม่เกิน 20 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนด
  • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ รวมทั้งรายได้และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
  • ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 ถึง 30 ก.ย. 63
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-088-0880

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์