• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคลซิตี้ ดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับฟรีกระเป๋า ทุกโปรแกรม วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

  5 ส.ค. 63 901
  โปรโมชั่นสินเชื่อบุคคลซิตี้ ดอกเบี้ยพิเศษ พร้อมรับฟรีกระเป๋า ทุกโปรแกรม วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563
  สินเชื่อบุคคลซิตี้ ดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 7.99%
  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
  • สามารถปิดรายการเมื่อไหร่ก็ได้
  โปรแกรม อิสระ อัตราพิเศษต่ำสุด 7.99%
  สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และเข้าร่วมโปรแกรมอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น
  เงื่อนไขโปรแกรม
  • โปรแกรมนี้เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป และลูกค้าจะต้องรับสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ) เท่านั้น
  • โปรแกรมอัตราดอกเบี้ยพิเศษข้างต้น สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อบุคคลซิตี้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 เท่านั้น
  • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงกำหนดอัตราดอกเบี้ยพิเศษซึ่งอาจแตกต่างจากตารางข้างต้น
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและข้อกำหนดของการเข้าร่วมโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาอนุมัติหรือปฏิเสธคำขอกู้ตามหลักเกณฑ์และนโยบายของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นการมอบของกำนัลข้างต้นให้แก่ผู้สมัครสินเชื่อซิตี้ภายใต้โปรแกรมอิสระที่เป็นผู้ถูกแนะนำจากโปรแกรมเพื่อนแนะนำเพื่อน
  • สำหรับลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบุคคลซิตี้โปรแกรมอิสระ หากลูกค้าชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา บริษัทฯ จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด
  เงื่อนไขการได้รับของกำนัล
  • รับฟรีกระเป๋าเดินทาง 26 นิ้ว Black Supreme มูลค่า 9,000 บาท เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อบุคคลซิตี้ โปรแกรมอิสระอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 7.99% วงเงิน 150,000 บาทขึ้นไป โดยผู้สมัครจะได้รับของกำนัลภายใน 90 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ผู้สมัครได้รับอนุมัติ สินเชื่อฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของกำนัลให้ผู้สมัครตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้กับบริษัทฯ
  • กรณีของกำนัลหมด บริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นที่มูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ของกำนัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  โปรแกรมเพิ่มวงเงิน สินเชื่อบุคคลซิตี้
  สำหรับลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น เพิ่มวงเงินสินเชื่อบุคคลซิตี้ผ่านช่องทางออนไลน์ ให้คุณได้มากกว่า 1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 63
  เงื่อนไขโปรแกรม
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น
  • ผู้สมัครจะต้องรับสมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการรับบริการ)
  • วงเงินอนุมัติสินเชื่อบุคคลสุงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  • รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก Signature ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท เมื่อสมัครและได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่ม 100,000 บาทขึ้นไป หรือ กระเป๋า U.S. POLO Shopping Bag มูลค่า 990 บาท เมื่อสมัครสินเชื่อฯ และได้รับอนุมัติวงเงินเพิ่มต่ำกว่า 100,000 บาท
  • ผู้สมัครจะได้รับของกำนัลภายใน 90 วัน นับจากสิ้นเดือนที่ผู้สมัครได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งของกำนัลให้ผู้สมัครทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่ผู้สมัครแจ้งไว้กับบริษัทฯ
  • กรณีของกำนัลหมด บริษัทสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นของกำนัลมูลค่าใกล้เคียงกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ของกำนัลไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและข้อกำหนดของการเข้าร่วมโปรแกรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์และนโยบายภายในของบริษัทในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใดและไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด
  • กรณีผู้กู้มีจำนวนงวดการผ่อนชำระตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป หากผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญาก่อน 24 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาและสำหรับกรณีผู้กู้มีจำนวนงวดการผ่อนชำระน้อยกว่า 24 เดือน หากผู้กู้ชำระหนี้ก่อนครบกำหนดเวลาของสัญญา ผู้กู้ตกลงและยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของยอดเงินต้นคงค้าง แต่ทั้งนี้ผู้ให้กู้ตกลงว่าค่าธรรมเนียมการชำระเงินคืนเงินกู้ก่อนกำหนด เมื่อคำนวณกับดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ แล้วจะไม่เกินอัตราสูงสุดที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บได้ตามที่กฎหมายกำหนด
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์