• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,890 บาท เมื่อสมัครบัญชี ซิตี้ เรดดี้เครดิตผ่านทางออนไลน์

  14 พ.ค. 63 1,541
  รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag เมื่อสมัครบัญชี ซิตี้ เรดดี้เครดิต ผ่านทางออนไลน์
  โปรโมชั่นพิเศษ...รับฟรี! กระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,890 บาท เมื่อสมัครบัญชี ซิตี้ เรดดี้เครดิต ผ่านทางออนไลน์ และ พิเศษ! กดเงินสดฟรี ดอกเบี้ย 0% 3 รอบบัญชีแรก
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับโปรโมชั่นผู้สมัครบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิตใหม่
  • โปรโมชั่นตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 63
  • สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
  • ข้อเสนอดอกเบี้ย 0% สำหรับยอดกดเงินสดจากเอทีเอ็มนาน 3 รอบบัญชี สำหรับยอดค้างชำระส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนยอดค้างชำระตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป จะถูกคิดดอกเบี้ยตามอัตราปกติ หลังจากสิ้นสุด 3 รอบบัญชี ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำระตามอัตราดอกเบี้ยปกติ
  • เมื่อมียอดกดเงินสดผ่านบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ครบ 5,000 บาท ภายใน 60 วัน หลังได้รับอนุมัติบัญชีฯ หรือมีรายการแบ่งชำระผ่านระบบ Citi Paylite อย่างน้อย 1 รายการ รับกระเป๋าเดินทาง Premium Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,890 บาท
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลให้กับผู้สมัครบัตรซิตี้ เรดดี้เครดิต ที่ให้ Email Address กับทางธนาคารเท่านั้น
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับการสมัครบัตรหลัก และเฉพาะผู้สมัครบัตร/บัญชีใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตร/บัญชีไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตร/บัญชี มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน  เงื่อนไขดังกล่าวยกเว้นสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์ ที่ชำระค่าธรรมเนียมรายปีแล้วเท่านั้น
  • เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารฯ กำหนด ธนาคารฯ จะส่งโค้ดผ่านทาง SMS เพื่อแลกรับกระเป๋าที่เว็บไซต์ www.extraredeem.com โดยลูกค้าสามารถกรอกชื่อและที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอง โค้ดสามารถทำการแลกของกำนัลได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ธนาคารฯ ไม่มีส่วน เกี่ยวข้องกับข้อมูลของลูกค้าที่ให้กับบริษัทผู้จัดส่งของกำนัล
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสำหรับการสมัครบัตรหลักเท่านั้น
  • ธนาคารฯ จะโอนคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด/เครดิตเงินคืนเข้าบัญชีให้ท่านภายใน 4-8 สัปดาห์ หลังจากมีการใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขข้างต้น
  • ของกำนัลจำกัดเพียง 1 รายการ สำหรับ 1 ผู้สมัครบัตรหลักเท่านั้น
  • ของกำนัล คะแนนสะสม ไมล์สะสม และเครดิตเงินคืน ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยน หรือคืนของกำนัล หากของกำนัลได้รับการจัดส่งและเซ็นต์รับจากผู้สมัคร บัตรฯ/บัญชีฯ เรียบร้อยแล้ว
  • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือของกำนัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ของกำนัลหมด ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของกำนัลในราคาที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า
  • การพิจารณาและคำตัดสินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคารฯ แต่เพียงเดียวและถือเป็นที่สิ้นสุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์