• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สมัคร ได้อนุมัติ และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ My Home My Cash รับฟรี 2 ต่อ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63

  14 เม.ย. 63 389
  สมัคร ได้อนุมัติ และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อ My Home My Cash รับฟรี 2 ต่อ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63
  MY HOME MY CASH สินเชื่อบ้านคือเงิน สมัครเลย...ฟรี! ค่าประเมิน และฟรี! e-coupon BBQ Plaza เมื่อได้รับอนุมัติ และเบิกจ่ายวงเงินสินเชื่อระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63
  เงื่อนไขแคมเปญส่งเสริมการขาย MHMC อิ่มฟรี BBQ PLAZA พร้อมฟรีประเมิน
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ผ่านช่องทาง www.scb.co.th หรือแอปฯ SCB EASY วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 และเบิกจ่ายเงินกู้ภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  • หลักประกันของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในครั้งนี้ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด และที่ดินว่างเปล่า เท่านั้น (สินเชื่อบ้านได้เพิ่ม Home Loan Top Up และสินเชื่ออเนกประสงค์ที่มีเงินฝากเป็นหลักประกันไม่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้)
  • เกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อ
   - จำนวนเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี โดยระยะเวลาผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุของผู้กู้แล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปี (กรณีมีผู้กู้ร่วมหลายคน จะใช้อายุของผู้กู้ที่น้อยที่สุด)
   - รู้ผลอนุมัติเบื้องต้นใน 1 วันทำการ เมื่อธนาคารได้รับเอกสารครบถ้วนและได้รับราคาประเมินหลักประกันเฉพาะหลักประกันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการอสังหาริมทรัพย์
   - ทั้งนี้การอนุมัติวงเงินกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการพิจารณารายได้และมูลค่าหลักประกัน และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยได้ที่เจ้าหน้าที่สาขาและเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร
  • เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ย
   - กรณีใช้อัตราดอกเบี้ย Credit Life 70%/70% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 70% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาเอาประกัน 70% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา โดยกำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันขั้นต่ำ 10 ปี (กรณีระยะเวลากู้ตามสัญญาต่ำกว่า 10 ปี กำหนดให้ระยะเวลาเอาประกันเท่ากับระยะเวลากู้ตามสัญญา) และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้
   - กรณีใช้อัตราดอกเบี้ยทำประกัน Credit Life 100%/100% กำหนดให้ทำทุนประกันไม่น้อยกว่า 100% ของวงเงินกู้และระยะเวลาเอาประกัน 100% ของระยะเวลากู้ตามสัญญา และให้ลูกค้า Top up ประกันอัคคีภัยรวมในวงเงินกู้
   - รับประกันภัยโดยบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับประกันชีวิต กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทรฟรี 02-655-3000 หรือ SCB Call Center โทร 02-777-7777
   - ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
   - ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันเท่านั้น ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทประกันภัย
   - สามารถสอบถามอัตราดอกเบี้ยและรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับพนักงานขาย
  • เงื่อนไขฟรีค่าประเมินบ้าน ลูกค้าต้องทำการประเมินหลักประกันภายใน 30 มิถุนายน 2563
  • เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ SCB Easy Bonus
   - สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่สมัครสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ผ่าน www.scb.co.th หรือ และได้รับการอนุมัติและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563 และเป็นผู้ใช้งานแอปฯ SCB EASY รับฟรี e-Coupon ส่วนลดบาร์บีคิวพลาซ่า (Bar B Q Plaza) ตามเงื่อนไข ดังนี้
   - วงเงินเบิกจ่ายตั้งแต่ 2,000,0000 - 4,999,999 บาท รับ e-Coupon ส่วนลดบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 2,500 บาท
   - วงเงินเบิกจ่ายตั้งแต่ 5,000,0000 บาทขึ้นไป รับ e-Coupon ส่วนลดบาร์บีคิวพลาซ่า มูลค่า 5,000 บาท
   - ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับ e-Coupon ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอปฯ SCB EASY ภายใน 45 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องกดรับสิทธิ์และนำ e-Coupon ที่กดรับสิทธิ์แล้ว ไปใช้ได้ตั้งแต่ วันที่ 25 พ.ค 2563 - วันที่ 15 ก.ย. 2563
   - ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแสดง e-Coupon ที่กดรับสิทธิ์ไว้ ให้กับเจ้าหน้าที่ของร้านค้า เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด โดยหากไม่ได้กดรับสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus หรือกดรับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้ e-Coupon ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 ธนาคารถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
   - สิทธิ์การรับสิทธิพิเศษลูกค้า 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้
   - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ e-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
   - ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) กรณีที่ไม่ได้รับ e-Coupon เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
   (2) การไม่สามารถใช้ e-Coupon ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus
   (3) การใช้ e-Coupon ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
   - สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
   - ลูกค้าที่ได้รับ e-Coupon ต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร และมีสถานะการผ่อนชำระเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร
   - ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2777-7777

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์