• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • รีไฟแนนซ์บ้าน ที่เกียรตินาคิน ลดภาระผ่อนสบาย ดอกเบี้ย 2.89% ต่อปี

  7 เม.ย. 63 831
  รีไฟแนนซ์บ้าน ที่เกียรตินาคิน ลดภาระผ่อนสบาย ดอกเบี้ย 2.89% ต่อปี
  • พิเศษ สมัครวันนี้ ฟรี ค่าประเมินหลักประกัน
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท
  • รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
  • ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี
  • กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
  • เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน
  เงื่อนไข
  • วงเงินคงเหลือต้องมากกว่า 500,000 บาท
  • บ้านต้องผ่อนกับสถาบันการเงินเท่านั้น
  • มีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินเดิมไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
  • มี MRTA และวงเงินเอนกประสงค์ตั้งแต่ 10% ของราคาประเมินโดยอัตราดอกเบี้ยวงเงินเอนกประสงค์ใช้อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารเท่านั้น
  ประเภทหลักประกันที่ให้บริการสินเชื่อ
  • บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์เพื่อการอยู่อาศัย คอนโดมิเนียม
  ประเภทหลักประกันที่ไม่ให้บริการสินเชื่อ
  • บ้านไม้
  • บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้
  • ที่ดินว่างเปล่า
  • หลักประกันที่ยังสร้างไม่เสร็จ
  • หลักประกันไม่ได้ใช้เพื่ออยู่อาศัย (ใช้ประโยชน์เพื่อการพาณิชย์)
  • หลักประกันมีสภาพเก่า ทรุดโทรมตามรายงานประเมิน หรือหลักประกันที่มีอายุปัจจุบัน 30 ปีขึ้นไป ยกเว้นหลักประกันสภาพดีตามรายงานประเมิน
  • หลักประกันที่มีการต่อเติมผิดแบบ ไม่มีใบอนุญาตต่อเติม ยกเว้นหลักประกันที่มีการต่อเติมที่ไม่กระทบโครงสร้างหลัก
  • หลักประกันที่ผู้กู้กับผู้ขายมีความสัมพันธ์สายเลือดเดียวกัน (พ่อ/แม่/พี่/น้อง)
  • หลักประกันในโครงการที่ผู้กู้มีหุ้นส่วนในบริษัท
  • หลักประกันซึ่งเป็นที่ตาบอด
  • หลักประกันที่ไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของสิ่งปลูกสร้าง
  • หลักประกันที่เป็นการซื้อทรัพย์ NPA
  วงเงินกู้ กรณีรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ และคอนโดมีเนียม
  • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า
  • กรณีทำประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) กำหนดให้ทุนประกันภัย 100% ของวงเงินกู้ และระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
  • ผ่อนชำระค่างวดกับสถาบันการเงินเดิม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน
  ระยะเวลาผ่อนชำระ : ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี
  วงเงินกู้ และระยะเวลาอนุมัติ : วงเงินกู้อนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท หลังจากที่ธนาคารได้รับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลการอนุมัติเบื้องต้นภายใน 3 วัน ในช่วงวันและเวลาทำการ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ

  สมัครออนไลน์